Subsidie voor toegang tot essentiële diensten (water, sanitatie en afval) voor kansarme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor duurzame en reproduceerbare acties ter versterking van de autonomie van kansarme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Hierbij gaat het met name om het ondersteunen van projecten gericht op het verbeteren van de toegang tot essentiële diensten - water, sanitaire voorzieningen en afvalbeheer - voor kansarme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor noodhulp, bijvoorbeeld noodsituaties op het gebied van gezondheid, humanitaire crises, natuur- of klimaatrampen voor getroffen bevolkingsgroepen, of kwetsbare, sterk verzwakte bevolkingsgroepen als gevolg van een klimaatcrisis, een sociale crisis of een conflict. Het fonds heeft bijzondere aandacht aan projecten die gericht zijn op vrouwen/jonge meisjes en vluchtelingen. Het fonds kan haar steun aan het project 1 tot 2 maal verlengen, waarbij de verlenging van het project afhankelijk is van de ontvangst van het eindverslag van de eerste steunverlening.  De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 50.000 en € 80.000. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Internationaal fonds. Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten gericht op de toegang tot essentiële diensten (water, sanitatie en afval) voor kansarme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Subsidie voor ontwikkelingsprojecten kan vanuit de hele wereld worden aangevraagd.

Daarnaast richt het fonds zich in Frankrijk op het ondersteunen van projecten gericht op de sociale integratie van kwetsbare personen, via werkgelegenheid en opleiding, sociale cohesie door onderwijs, cultuur en sport en noodhulp.

Toegang tot essentiële diensten
Duurzame en reproduceerbare acties ter versterking van de autonomie van kansarme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden (aanvragen mogelijk voor projecten uit de hele wereld, gericht op ontwikkelingslanden).

Sociale integratie
Duurzame en reproduceerbare acties om bij te dragen tot de integratie van personen die kwetsbaar zijn geworden door het verlies van sociale banden of die te ver verwijderd zijn van de opleidings- of werkgelegenheidsstructuren in Frankrijk.

Sociale samenhang
Acties ter verbetering van de integratie en het samenleven in Frankrijk, voor jonge volwassenen en minderjarigen, in prioritaire gebieden (REP, QPV, kwetsbare plattelandsgebieden).

Noodhulp
Steun aan projecten in ontwikkelingslanden of in Frankrijk in het kader van noodsituaties, of het nu gaat om noodsituaties op het gebied van gezondheid, humanitaire crises, natuur- of klimaatrampen voor getroffen bevolkingsgroepen, of kwetsbare, sterk verzwakte bevolkingsgroepen als gevolg van een klimaatcrisis, een sociale crisis of een conflict.

Het fonds kan haar steun aan het project 1 tot 2 maal verlengen, waarbij de verlenging van het project afhankelijk is van de ontvangst van het eindverslag van de eerste steunverlening.

Werkgebied

Ontwikkelingslanden

 • Toegang tot essentiële diensten
 • Noodhulp

Frankrijk

 • Sociale integratie
 • Sociale samenhang
 • Noodhulp

NB: voor noodprojecten/noodhulp steunt het fonds projecten waar deze zich ook bevinden, in opkomende landen en ontwikkelingslanden, alsook in Frankrijk.

Doelgroep

Non-profit instellingen (rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een stichting), die minimaal twee jaar geleden zijn opgericht

Voorwaarden

Criteria algemeen

 • Het fonds financiert tot 50% van het project
 • Het fonds steunt projecten in gebieden waar SUEZ en haar dochterondernemingen aanwezig zijn om:
  • De synergieën te versterken
  • Vrijwilligerswerk mogelijk te maken
  • Sponsoring op basis van vaardigheden te vergemakkelijken

Criteria noodhulp

 • Wereldwijd
 • Projecten moeten gericht zijn op het verstrekken van voedselhulp, eerste levensbehoeften (non-food), evaluatiemissies, mobiele waterzuiveringsinstallaties en sanitaire infrastructuren alsmede de uitvoering daarvan, medische-psycho-sociale hulp

Criteria toegang tot essentiële diensten

 • In opkomende en ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en het Caribisch gebied, hoofdzakelijk waar SUEZ en haar dochterondernemingen aanwezig zijn
 • Eenjarige projecten, maar ook meerjarige projecten
 • Ontwikkelingshulpprojecten voor de meest kwetsbaren (toegang tot water, sanitatie en afval beheer)
 • Projecten in informele stedelijke peri-urbane en plattelandsgebieden indien de steun van de plaatselijke autoriteiten voor het project verzekerd is
 • Projecten met een opleidingscomponent voor de verbetering van de diensten en het beheer ervan, de opleiding van personeel en acties om de bewoners bewust te maken van hygiëne- en gezondheidskwesties
 • Noodhulpprojecten, ter ondersteuning van humanitaire noodhulpoperaties en operaties na de noodhulpverlening op het gebied van de toegang tot essentiële diensten (water, sanitaire voorzieningen, afval)
 • Er wordt echter alleen steun verleend aan verenigingen, organisaties of instellingen die in eerdere projecten de relevantie en het effect van hun actie en de duurzaamheid van hun resultaten hebben aangetoond

Zie ook de bijlage.

Restricties

Onderstaande projecten komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking:

 • Projecten waarvan de financiering voor meer dan 50% door het fonds moet worden verzorgd
 • Projecten die al voor meer dan 30% zijn uitgevoerd
 • Projecten zonder andere partners
 • Projecten die niet binnen het werkterrein van het fonds vallen en die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria
 • Projecten met een evenementenkarakter
 • Persoonlijke projecten, projecten op initiatief van studentenverenigingen, reizen, studiebeurzen reizen, stages, universitaire scripties en dissertaties
 • Reeds uitgevoerde projecten (met uitzondering van de projecten die in het kader van de SUEZ- Institut de France Awards worden beloond)
 • Projecten waarvan een groot deel van het budget dient om de werking te financieren
 • Communicatieacties of projecten met een promotioneel of publicitair doel
 • Redactionele projecten of cinematografische producties

Subsidie

De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 50.000 en € 80.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode.