Subsidies
Fondsen

Subsidie voor uitbreiding vaarnetwerk

Subsidie gericht op het verbeteren en uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart in Noord-Holland. Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke werkzaamheden gericht op het oplossen van knelpunten of het uitbreiden van het vaarnetwerk. Het subsidieplafond voor 2023 is vastgesteld op €1.100.000,-. Subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten tot maximaal €400.000,-. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Jaarbudget:
€ 1.100.000
Per uitgifte
€ 50.000 - € 400.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie kan worden verstrekt voor uitvoering van fysieke werkzaamheden gericht op het oplossen van knelpunten of het uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart in Noord-Holland, waarbij de te realiseren objecten openbaar toegankelijk moeten zijn. De subsidie heeft als doel het verbeteren en uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart in Noord-Holland.

Doelgroep

De doelgroep van deze regeling zijn organisaties die fysieke werkzaamheden uitvoeren gericht op het oplossen van knelpunten of het uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart in Noord-Holland. 

Werkgebied

Noord-Holland. 

Voorwaarden

 • Er moet sprake zijn van fysieke werkzaamheden gericht op het oplossen van knelpunten of het uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart in Noord-Holland.
 • De te realiseren objecten moeten openbaar toegankelijk zijn.
 • De aanvraag om subsidie moet ten minste een begroting van de kosten van de activiteit, een financieringsplan van de kosten van de activiteit, een inhoudelijke beschrijving en een planning van vier jaren inclusief een risicoanalyse van de uitvoering van de activiteit, een kaart met daarop de aanduiding van de plaats van de activiteit op het regionale vaarnetwerk met een geografische herkenning op leesbare schaal, en een overzicht van de voor de uitvoering van de activiteit benodigde vergunningen en ontheffingen bevatten.
 • De aanvraag om subsidie moet tussen 25 april 2023, 09.00 uur en 27 juli 2023, vóór 17.00 uur worden ingediend.
 • De activiteit moet financieel haalbaar zijn.

Restricties

In onderstaande situatie zal geen subsidie worden verstrekt:

 • De activiteit is financieel niet haalbaar
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
 • De aanvraag ziet op een object wat uitsluitend is bedoeld om een woonwijk of een bedrijventerrein over water te ontsluiten door middel van een doodlopende route
 • Subsidie wordt niet verstrekt voor vervangingsinvesteringen, exploitatie- en beheerkosten, baggerkosten, leges, personeelskosten en huisvestingskosten van de aanvrager die niet direct samenhangen met de uitvoering van de activiteit

Subsidie

Het subsidieplafond voor het jaar 2023 is vastgesteld op €1.100.000,-. Subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten tot maximaal €400.000,-. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan €50.000,-.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

Een aanvraag om subsidie moet ten minste de volgende documenten bevatten:

 • Begroting van de kosten van de activiteit;
 • Financieringsplan van de kosten van de activiteit;
 • Inhoudelijke beschrijving en een planning van vier jaren inclusief een risicoanalyse van de uitvoering van de activiteit;
 • Kaart met daarop de aanduiding van de plaats van de activiteit op het regionale vaarnetwerk met een geografische herkenning op leesbare schaal;
 • Overzicht van de voor de uitvoering van de activiteit benodigde vergunningen en ontheffingen.

Indientermijn

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Overheid Gemeente Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Algemeen
Bouw en monumentenzorg
Sport recreatie en evenementen
Transport, verkeer en infrastructuur
Wij zijn werkzaam in
Provincie Noord-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden