Subsidie voor uitvoerende (podium)kunstenaars

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor professionele uitvoerende kunstenaars die in de periode 31 mei tot en met 31 december 2022 minimaal één betaald optreden hebben. De subsidie kan vervolgens weer gebruikt worden om kosten als repetities, reiskosten en promotie voor toekomstige optredens te betalen. De éénmalige subsidie bedraagt € 270 per optreden tot een maximum van 5 dagen (= € 1.350). Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Financiële ondersteuning van uitvoerende (podium)kunstenaars door een extra financiële bijdrage, een booster, voor toekomstige uitvoeringen/optredens toe te kennen. Hieruit kunnen gerelateerde kosten als (extra) repetities, reiskosten, zelfstudie of promotie van shows worden gedekt.

Doelgroep

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door professionele uitvoerende kunstenaars.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • De aanvrager is in Nederland gevestigd en/of werkzaam
 • Het project vindt in Nederland plaats
 • De uitvoeringsdatum van het project moet vallen tussen 31 mei en 31 december 2022
 • Een aanvraag voor het NORMA Fonds kan alleen worden ingediend door professionele uitvoerende kunstenaars
 • De aanvrager dient aan te aan tonen dat hij een actieve uitvoerende (podium)kunstenaar is
 • De aanvrager heeft in de afgelopen drie boekjaren gezamenlijk in totaal niet meer dan € 200.000 aan staatssteun ontvangen
 • De aanvrager dient aangesloten te zijn bij NORMA, peildatum 31 december 2021, of heeft aantoonbaar via andere weg tenminste € 100 naburige rechteninkomsten in de periode 2019-2021 ontvangen

Restricties

Aanvragen komen in de volgende gevallen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds:

 • Indien niet wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden
 • Indien deze ten behoeve van amateurkunst, binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en community art is
 • Indien het gaat om de organisatie van een festival of financiering van podiumprogrammering
 • Indien het project een politiek of levensbeschouwelijk doel heeft
 • Indien er aan het project geen uitvoerende kunstenaars deelnemen

Subsidie

De éénmalige subsidie bedraagt € 270 per optreden tot een maximum van 5 dagen (= € 1.350).

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).
Het kan zijn dat het aanvraagformlier pas vanaf de eerste aanvraagdatum beschikbaar is.

Meesturen

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel of een bewijs van een recent dienstverband als professioneel uitvoerende kunstenaar
 • Een bewijs van de boekingen van het betreffende project, waaruit blijkt dat het een openbaar en betaald optreden betreft
 • Volledig ingevuld blad "Aanvragen NORMA Booster Fonds"
 • Een getekende de-minimisverklaring of en hoeveel de-minimissteun is ontvangen in de afgelopen drie boekjaren. Deze verklaring is te vinden op de website van NORMA

Taal aanvraag
De aanvraag dient in beginsel te worden ingediend in het Nederlands. Indien de aanvrager het Nederlands niet machtig is, dan wordt een aanvraag in het Engels ook geaccepteerd.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand