Subsidies

Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad in Friesland

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland in Friesland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur, duurzame dorpen, cultuurhistorie en landschap. Subsidie tot maximaal € 75.000 per aanvraag voor grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een evenement. Daarnaast kunnen ook micro-ondernemingen subsidie aanvragen tot maximaal tot maximaal € 10.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie aanvragen met behulp van het aanvraagformulier. 

Jaarbudget:
€ 4.000.000
Per uitgifte
€ 5.000 - € 75.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor initiatieven van inwoners van Friesland om de leefbaarheid van de wijk, dorp, regio of eiland te verbeteren.

Met andere woorden: projecten die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen en leven in je wijk, dorp, regio of eiland.

Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van: 

 • Leefbaarheid
 • Duurzame energie
 • Kansen voor burgers
 • Sociale innovatie
 • Zorg en welzijn
 • Cultuurhistorie
 • Landschap
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Bereikbaarheid 
 • Onderwijs

Doelgroep

Private rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en coöperaties kunnen IMF-subsidie aanvragen, maar ook groepen van vijf natuurlijke personen.

Daarnaast kunnen ook micro-ondernemingen subsidie aanvragen (tot € 10.000 euro).

Werkgebied

Provincie Friesland, waarbij er sprake is van onderstaande gebiedsindeling.

 • Waddeneilanden
  Gemeenten: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland
 • Noordoost Fryslân:
  Noardeast- Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
 • Noordwest Fryslân:
  Harlingen, de Waadhoeke en Leeuwarden
 • Zuidwest Fryslân:
  de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân
 • Zuidoost Fryslân:
  Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen.

Voorwaarden

 • Het is belangrijk dat je idee een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw regio
 • Er dient draagvlak te zijn voor je project. Het is daarom van belang dat projecten gezamenlijk ingediend en uitgevoerd worden
 • Om aan uw idee subsidie toe te kennen is een complete aanvraag nodig (zie hieronder ´Aanvragen´)
 • De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst
 • Je idee moet haalbaar en uitvoerbaar zijn binnen een jaar nadat je formeel bericht hebt gekregen over het ontvangen van subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven en binnen 24 maanden na formele berichtgeving voor grote maatschappelijke initiatieven
 • Je draagt zelf, samen met andere betrokkenen, bij aan de uitvoering van het idee
 • Na uitvoering van het project plaatst je een verslag (max. 1000 tekens) en een foto op het overzicht 'projecten in beeld'

Zie ook de officiële regeling (zie bijlagen).

Restricties

Een subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • De activiteit al geheel of deels is verricht voordat de aanvraag is ingediend
 • De activiteit geheel of deels gericht is op het behalen van winst (met uitzondering van activiteiten van een kleine of micro-onderneming)
 • Voor de activiteit een andere provinciale subsidie is of kan worden verstrekt
 • Het aannemelijk is dat de activiteit leidt tot investeringen die ongedekte toekomstige lasten voor onderhoud of instandhouding tot gevolg hebben
 • De activiteit geheel of deels bestaat uit een bestaande periodiek terugkerende activiteit
 • Er gegronde reden bestaat dat de activiteit in financiële, organisatorische of technische zin niet haalbaar is
 • Er geen dekkende projectbegroting is
 • De subsidieaanvraag minder dan 10 punten heeft ontvangen na beoordeling
 • De aanvraag betrekking heeft op activiteiten die worden uitgesloten van subsidie op grond van beleid van provinciale staten of gedeputeerde staten
 • De activiteit geheel of gedeeltelijk bestaat uit het opstellen van een dorps- stads- of wijkvisie

Zie ook het document ´Subsidieregeling IMF´ (zie bijlagen).

Subsidiebedragen

De hoogte van de subsidieaanvraag bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. 

 • Max. € 10.000 voor nieuwe evenementen, kleine maatschappelijke initiatieven en initiatieven van micro-ondernemingen 
 • Max. € 35.000 voor middelgrote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement
 • Max. € 75.000 voor grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement
 • Max. € 5.000 voor thema tender ´Vier de vrijheid´

Aanvragen

Per post, met behulp van het aanvraagformulier.

Ieder jaar zijn er drie periodes waarin je een aanvraag kunt indienen. 

Wij raden je aan om je projectidee eerst aan te melden bij Streekwurk (zie links). Zo kun je checken of jouw projectidee in aanmerking komt voor subsidie en deskundig advies inwinnen van een projectadviseur van Streekwurk.

Meesturen 

 • Aanvraagformulier
 • Projectplan
 • Kostenbegroting
 • Dekkingsplan
 • Inschrijving bij Kamer van Koophandel (indien van toepassing)

Let op
Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van het fonds, maar het kan zijn dat dit alleen tijdens de aanvraagperioden van de regeling is.

Indientermijn

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Algemeen
Arbeid en werkgelegenheid
Bouw en monumentenzorg
Innovatie en technologie
Kunst, cultuur en media
Maatschappij en samenleving
Natuur, milieu en energie
Ondernemen en investeren
Onderwijs
Openbaar bestuur en regionaal beleid
Sport recreatie en evenementen
Transport, verkeer en infrastructuur
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Provincie Friesland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden