Subsidie voor verbeteren toegankelijkheid en inclusie van digitale diensten, websites en apps

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die er voor zorgen dat de toegankelijkheid en inclusie van digitale diensten, websites en apps en het verbeteren en het versterken van de positie van mensen met een beperking of kwetsbare groepen in de digitale samenleving. Uitgangspunt is dat iedereen kan meedoen in de digitale samenleving. De subsidie is met name interessant voor tools en bewustwordings-/educatieprojecten (voor zowel gebruikers als developers) die de accessibility/digitale toegankelijkheid vergroten en inclusie van diverse doelgroepen mogelijk maken/stimuleren, zodat iedereen, ook mensen met een licht verstandelijke beperking, laaggeletterden, minder digitaal vaardige mensen of andere doelgroepen die het risico lopen buiten de boot te vallen, volop kunnen meedoen in de digitale samenleving. De subsidie bedraagt maximaal € 75.000, en kan worden aangevraagd door zowel non-profits als bedrijven. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie om de toegankelijkheid en inclusie van digitale diensten, websites en apps verder te stimuleren en de positie van mensen met een beperking of kwetsbare groepen in de digitale samenleving te versterken.

Inclusie en toegankelijkheid zouden vanaf de start van een traject onderdeel moeten zijn van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van digitale diensten. Op dit vlak valt nog een wereld te winnen. 

De subsidieverstrekker is met name op zoek naar tools en bewustwordings-/educatieprojecten (voor zowel gebruikers als developers) die: 

 • De accessibility/digitale toegankelijkheid vergroten bij ontwikkeling van websites, apps en digitale diensten, in het bijzonder voor mensen met beperkingen.  
  Voorbeelden van eerder door het fonds ondersteunde projecten zijn:
  • De APPT app (voor optimaal gebruik van een schermlezer)
  • Toegankelijke videoplayer en accessibility plugin
  • Continuous accessibility checker 
  • Live transcriptie voor doven en slechthorenden.
 • Inclusie van diverse doelgroepen mogelijk maken/stimuleren, zodat iedereen, ook mensen met een licht verstandelijke beperking, laaggeletterden, minder digitaal vaardige mensen of andere doelgroepen die het risico lopen buiten de boot te vallen, volop kunnen meedoen in de digitale samenleving
  Voorbeelden van eerder ondersteunde projecten zijn:
  • Toegankelijke stemhulp met Steffie
  • Crowdience/ik onderzoek mee platform voor burgeronderzoek
  • Contact: verbinden met videobellen
  • Begrijpelijke en toegankelijke informatie coronacrisis
  • Website allemaal digitaal en Mediajungle: met een beperking je data de baas

Doelgroep

De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (of rechtspersoon in oprichting, mits de oprichting definitief is op het moment van toekennen). Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap of een besloten vennootschap. 

Aanvragers beschikken over aantoonbare capaciteit en expertise om het project tot een succes te maken; benodigde expertise is zoveel mogelijk in het team aanwezig. 
Diversiteit van het team wordt extra gewaardeerd. Gezien de thematiek is samenwerking met en kennis van de doelgroep een belangrijk aandachtspunt bij de selectie.
De projectaanvrager beschikt over een kwalitatief goed netwerk.

Voorwaarden

Algemeen

 • Het project richt zich op het algemeen belang; dit betekent dat het project maatschappelijke meerwaarde heeft. Het project is daarmee niet gericht op de belangen van een enkel persoon of op die van een enkele commerciële of politieke organisatie, maar heeft een bredere maatschappelijke betekenis en impact
 • De resultaten van projecten zijn open toegankelijk en de kennis en ervaringen worden vanzelfsprekend gedeeld
 • Geografische scope: het project heeft zichtbaar effect in Nederland en daarnaast potentiële meerwaarde op Europees niveau
 • Een multidisciplinaire aanpak van het project (bijvoorbeeld door samenwerking tussen techneuten en psychologen of wetenschappers en journalisten) wordt gewaardeerd, maar is geen vereiste
 • Gezien de thematiek is samenwerking met en kennis van de doelgroep een belangrijk aandachtspunt bij de selectie

Selectie

 • De beschrijving van het idee/project is van hoge kwaliteit. Het fonds zal dit beoordelen aan de hand van de probleemschets en de onderbouwing van de oplossing die bedacht is
 • Het project is innovatief. Het betreft toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context, het breder toegankelijk maken van een bestaande, veelbelovende tool, ontwikkeling van een nieuw idee of toepassing van nieuwe digitale technologie. In de aanvraag wordt de mate van innovatie goed onderbouwd
 • Het project is schaalbaar: de toepassing moet bruikbaar zijn voor grotere groepen gebruikers en de route om opschaling te realiseren, moet in beeld zijn
 • Het project heeft de potentie op langere termijn impact te hebben op de doelstellingen van deze call
 • Het project is resultaatgericht. In de projectaanpak wordt helder hoe de aanvrager de behoefte aan en de vraag naar het project heeft onderzocht bij de doelgroep. Het project laat tevens zien wie de doelgroep is en hoe die te bereiken
 • De looptijd van projecten is maximaal 1 jaar.

Restricties

Het fonds zal geen projecten om specifieke, bestaande apps en/of websites van een enkel bedrijf of persoon toegankelijker of inclusiever te maken ondersteunen.

Subsidie

Per project kan een bedrag tot max 75.000,- worden aangevraagd.
Maar ook Pioniers projecten (kleinere projecten van tot 10.000,- /20.000,-) worden van harte uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Jaarrekening