Subsidie voor vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van vergelijkend gedragonderzoek bij dieren. Het fonds ondersteunt vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild. Met deze kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiënter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. Het fonds richt zich hierbij met name op het financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten, waarvoor langs de gebruikelijke kanalen niet gemakkelijk ondersteuning kan worden geworven. Het afgelopen jaar is er in totaal 45.000 euro aan subsidies toegekend. Zo is er subsidie verstrekt voor onderzoek naar de effectiviteit van herintroducties van orang oetan-weesjes na confiscatie, maar er is ook bijvoorbeeld subsidie verstrekt voor onderzoek naar de migratieroute binnen de tropen van een kleine zangvogelsoort en onderzoek naar het groepsleven en de samenwerking bij vogelsoorten van de Afrikaanse savanne. Je kunt je subsidieaanvraag via een aanvraagformulier aanvragen en dit vervolgens doormailen naar het fonds. De ontvangen aanvragen worden twee keer per jaar beoordeeld.

Toepassing

Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van dieren en de wisselwerking daarvan met levensomstandigheden, zowel in gevangenschap als in de natuur. Hierbij gaat het om zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de welzijnsomstandigheden van dieren als individuen en de omstandigheden van en de voorwaarden voor het voortbestaan van dieren als soorten.

Het verstrekkende fonds richt zich hierbij met name op het ondersteunen van onderzoeksprojecten of onderdelen daarvan, waarvoor langs de gebruikelijke kanalen niet gemakkelijk ondersteuning kan worden verworven, bv. aanvullende steun of onderzoek ter voorbereiding van een reguliere aanvraag (pilot projects).

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Onderzoek naar verschillen en/of overeenkomsten in empathie-ontwikkeling tussen soorten en tussen culturen
 • Onderzoek naar de effectiviteit van herintroducties van orang oetan-weesjes in het oerwoud van Borneo na confiscatie
 • Onderzoek naar de migratieroute binnen de tropen van een kleine zangvogelsoort 
 • Onderzoek naar oorzaak en effect van het groepsleven en de samenwerking bij vogelsoorten van de Afrikaanse savanne
 • Onderzoek naar de mate van erfelijke variatie in de cognitieve wendbaarheid van koolmezen in relatie tot variatie in fitness

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Restricties

Aangezien het niet de doelstelling van het fonds is aanvullende studiefinanciering te verlenen, maar het wetenschappelijke belang van het project centraal staat, genieten studiestages over het algemeen een lage prioriteit.

Subsidie

Het afgelopen jaar is er in totaal 45.000 euro aan subsidies toegekend.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Aanvragen worden twee keer per jaar beoordeeld, te weten in de maanden mei en december.
Het fonds ziet daarom je aanvraag graag uiterlijk 1 mei of uiterlijk 1 december tegemoet.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand