Subsidie voor vernieuwende mediaproducties

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor vernieuwende mediaproducties, waarmee projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd worden. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal. Aanvragen staat open voor o.a. filmproducenten, AV-producenten en individuele makers met aantoonbare expertise op AV gebied. De ontwikkelingsbijdrage is € 25.000 per project, en de realiseringsbijdrage is € 100.000 per project, bedoeld voor de productiekosten. Individuele makers kunnen maximaal €30.000 ontvangen voor realisering inclusief ontwikkeling.

Toepassing

Met de regeling worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal. 

De subsidie is bestemd voor artistieke producties die een dragende filmische component bevatten en waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, XR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties, installaties kunnen in aanmerking komen.

Doelgroep

Filmproducenten en AV-producenten met een aantoonbaar trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen aanvragen. Daarnaast komen individuele makers met aantoonbare expertise op AV gebied in aanmerking om een realiseringsbijdrage van maximaal €30.000 aan te vragen.

Subsidie

 • Ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door de producent
  € 25.000 per project
 • Realiseringsbijdrage aangevraagd door de producent
  € 100.000 per project
 • Ontwikkeling- en realiseringsbijdrage aangevraagd door individuele makers
  In totaal maximaal €30.000 voor realisering inclusief ontwikkeling en exclusief een eventuele coachingsbijdrage van maximaal € 5.000.
 • Startsubsidie voor individuele makers: de commissie kan een startsubsidie toekennen aan een maker wanneer deze het idee heeft dat verdere uitwerking van het plan zinvol is, maar de aanvraag voor ontwikkeling te vroeg is ingediend.
  Deze bijdrage bedraagt maximaal € 7.500 per project

Voorwaarden

 • In aanmerking komen artistieke producties met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, AR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen
 • Bij de ontwikkelingsaanvraag wordt gelet op:
  • Synopsis/scenario
  • Visie op vertaling van scenario naar media
  • Aanzet voor look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit; eventueel inclusief moodboard of clips etc.
  • Betrokken teamleden ontwikkelfase
  • Beoogde doelgroep
  • Visie op uiteindelijk beoogde productie
  • Planning en fasering werkzaamheden ontwikkelfase
  • Begroting en dekkingsplan
 • Bij de realiseringsaanvraag wordt gelet op:
  • (Samenvatting) scenario
  • Visie op vertaling van scenario naar media en visie op visualisering
  • Look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit
  • Betrokken teamleden productiefase
  • Beoogde doelgroep, met daarbij aandacht voor communicatie en distributiestrategie
  • Positionering van het project ten opzichte van bestaande producties
  • De technische opzet van het project
  • De opzet van de begroting en financiering, in hoeverre deze solide is en het eindproduct haalbaar
  • Bereik, (fysieke) plek van vertoning
  • Cross-mediaal marketingplan

Aanvragen

Online, via de website van het Filmfonds.