Subsidie voor vernieuwende projecten in de ouderenzorg

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor projecten in de ouderenzorg vanuit een humanistisch perspectief. Per jaar is er ca. € 25.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het bevorderen van kwalitatieve zorgverlening op basis van humanistische identiteit van bewoners van instellingen voor ouderenzorg en wooncentra voor ouderen.

Het fonds richt zich op het (mede) financieren van projecten en activiteiten in de ouderenzorg die als typisch humanistisch kunnen worden geduid.
Vooral projecten die in samenwerking (en co- financiering) met andere organisaties worden opgezet, genieten de voorkeur.

Daarnaast is het van belang dat de resultaten van de projecten en activiteiten zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor de anderen en zo mogelijk breed worden verspreid door bijeenkomsten, verslagen of brochures.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op een project gericht op ouderenzorg in humanistisch perspectief.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 25.000 subsidie beschikbaar.
De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 1.000 en € 3.000 per project.

Aanvragen

Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Meesturen

 • Beschrijving van de doelstelling(en) van de te subsidiëren activiteiten
 • Omschrijving van de werkzaamheden
 • Beschrijving van de typisch humanistische elementen
 • Beschrijving van het gewenste (en toetsbare) eindresultaat en de wijze van verslaglegging
 • Toelichting op de onmogelijkheid om via reguliere financiering het project of de activiteit te (laten) bekostigen
 • Begroting gewenste middelen
 • Specificatie van de door middel van cofinanciering van derden verkregen middelen
 • Specificatie van de wijze waarop de resultaten onder een groter publiek worden verspreid
 • Geen subsidie wordt toegekend voor de (inrichting van ) voorzieningen of investeringen van roerend - of onroerend goed

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand