Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van de volksgezondheid

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg in met name de regio Rijnmond. Hierbij kan het gaan om o.a. verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen. Het fonds heeft met name interesse voor projecten die zich richten op het bevorderen op gezondheid door focus te leggen op preventie, welbevinden en activatie en minder op ziekte. Als aanvrager hoef je niet perse in de regio Rijnmond gevestigd te zijn, het project moet wel bij voorkeur betrekking hebben op de regio Rijnmond. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier. Per project bedraagt de subsidie gemiddeld tussen de € 5.000 en € 225.000. Het ingevulde aanvraagformulier kun je vervolgens met bijbehorende bijlagen naar het fonds mailen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg in de regio Rijnmond. Hierbij zet het fonds zich in voor verbetering van de gezondheidszorg in de breedste zin, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen.

Het fonds wil zich met name richten op het bevorderen op gezondheid door focus te leggen op preventie, welbevinden en activatie en minder op ziekte. 

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd voor de aan de gezondheidszorg in het werkgebied gerelateerde partijen, zoals gezondheidszorgorganisaties, kenniscentra, branche- en patiëntenverenigingen.

Werkgebied

Projecten die zich in het bijzonder richten op de gezondheid van inwoners van Rotterdam-Rijnmond.

De aanvrager hoeft niet specifiek in deze regio gevestigd zijn, en kan ook elders gevestigd zijn.

Voorwaarden

 • Het project richt zich op het versterken van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond
 • Het project levert gezondheidswinst op voor verzekerden in de regio Rijnmond
 • Het project kent een aantoonbaar draagvlak van relevante (individuele) zorgverleners
 • Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit van zorg op
 • Het project levert op termijn een aantoonbare relevante bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten
 • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen
 • Er is sprake van cofinanciering en/of een eigen bijdrage
 • De gevraagde investering is in evenwicht met de beoogde baten
 • Indien de gevraagde subsidie wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw zorgproces, dient uiteindelijke voortzetting hiervan redelijkerwijs betaald kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen
 • Er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners zodat het initiatief - om niet - breder kan worden geïmplementeerd
 • Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt in principe een periode van maximaal drie jaar
 • Het fonds is voorstander van Open Acces publicatie in geval er in het kader van het project sprake is van publicatie in een peer reviewed tijdschrift

De kleinschalige projecten moeten:

 • Zorg of welzijn betreffen, waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt
 • In beginsel een focus hebben op gezondheid en activatie (zowel fysiek als mentaal)
 • Een éénmalig karakter hebben
 • Lokaal plaatsvinden, binnen de regio Rijnmond
 • Een maximale looptijd hebben van één jaar
 • Een aangevraagd bedrag per aanvraag hebben van maximaal € 25.000
 • Een cofinanciering op het project (al dan niet in natura) hebben

Restricties

Het fonds ondersteunt geen:

 • Zuiver wetenschappelijk onderzoek
 • Medisch onderzoek dat zich in een “dierexperimenteel” stadium bevindt
 • Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen, waaronder overhead
 • Een inrichtings- of bouwproject
 • Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorgverzekeringswet
 • Project dat al is gestart of waarvoor al met de aanvraag overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan
 • (in beginsel) Sponsoring van éénmalige activiteiten

Subsidie

Per project bedraagt de subsidie gemiddeld tussen de € 5.000 en € 225.000. 
Per jaar is er ca. € 433.400 beschikbaar.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens met bijbehorende bijlagen naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Begroting- en dekkingsplan 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand