Subsidies
Fondsen

Subsidie voor versterking en leefbaarheid in aardbevingsgebied Groningen 2024-2030

Deze regeling biedt financiële ondersteuning voor gemeenten en de provincie Groningen voor activiteiten die de sociale cohesie, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit bevorderen, evenals voor de versterking van woningen en infrastructuur als gevolg van aardgaswinning in het Groningerveld. Gemeenten kunnen subsidies aanvragen voor uiteenlopende projecten die bijdragen aan de versterking van de gemeenschap en het verbeteren van de woon- en leefomgeving.

Jaarbudget:
€ 133.900.000
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

De specifieke uitkeringen zijn bedoeld voor activiteiten die:

 • Sociale cohesie verbeteren: Projecten die gericht zijn op het bevorderen van sociale cohesie en het oplossen van knelpunten in de versterkingsopgave en schadeafhandeling. Voorbeelden zijn het bieden van tegemoetkomingen en subsidies voor verduurzaming, onderhoud en woningverbetering.
 • Leefbaarheid en wijkontwikkeling bevorderen: Activiteiten die de leefbaarheid verbeteren in straten, wijken en dorpen die getroffen zijn door aardbevingen. Dit omvat het verbeteren van de fysieke woonomgeving en sociale leefomgeving, zoals betaalbare woningen, verkeersveiligheid, en sociale cohesie.
 • Ruimtelijke inpassingen: Projecten die zich richten op ruimtelijke inpassingen in de openbare ruimte als onderdeel van de versterkingsopgave, zoals de aansluiting van riool, wegen en de inrichting van de openbare ruimte.
 • Versterking van gebouwen: Specifieke projecten voor de versterking van gebouwen binnen batch 1.588, inclusief sloop-nieuwbouw en aanvullende maatregelen voor woningen.
 • Ondersteuning MKB: Voortzetting en uitvoering van programma’s ter ondersteuning van het MKB in het aardbevingsgebied, inclusief financiële ondersteuning en deskundige begeleiding.
 • Erfgoedprogramma: Activiteiten gericht op het behoud en de doorontwikkeling van het Groningse erfgoed, zowel tijdens als na de versterkingsopgave.
 • Wegnemen van psychosociale knelpunten: Oplossen van psychosociale en sociaaleconomische knelpunten in de versterkingsopgave en schadeafhandeling, inclusief sociale en emotionele ondersteuning voor bewoners.
 • Uitvoering van projecten binnen Nationaal Programma Groningen: Projecten die zijn goedgekeurd door het dagelijks en algemeen bestuur van Nationaal Programma Groningen (NPG).

Doelgroep

Gemeenten en de provincie Groningen.

Werkgebied

Provincie Groningen, Nederland.

Voorwaarden

De aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De activiteiten moeten verband houden met de uitvoering van de versterkingsopgave en de maatregelen benoemd in de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.
 • Aanvragen moeten een gedetailleerde omschrijving bevatten van de geplande activiteiten en een gemotiveerde specificatie van het gewenste bedrag.
 • De aanvraag moet de verdeelsleutel en het gewenste kasritme bevatten voor de bevoorschotting.

Restricties

 • Uitkeringen worden niet verstrekt voor btw die in aanmerking komt voor compensatie.
 • De specifieke uitkering mag niet doorverstrekt worden aan andere overheden.

Subsidie

Bedrag per aanvraag
Variabel per activiteit, gedetailleerde verdeling van het budget over verschillende activiteiten is gespecificeerd.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Meesturen

Aanvragen dienen de volgende elementen te bevatten:

 • Naam en bankgegevens van de gemeente of provincie
 • Contactgegevens van de contactpersoon
 • Omschrijving van de activiteiten en de gewenste bevoorschotting
 • Verdeelsleutel voor de uitkeringen
 • Indien van toepassing, informatie over goedgekeurde projecten door het NPG-bestuur

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Indientermijn

 • -

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Overheid Gemeente
Onze aandacht gaat uit naar
Algemeen
Arbeid en werkgelegenheid
Bouw en monumentenzorg
Maatschappij en samenleving
Ondernemen en investeren
Openbaar bestuur en regionaal beleid
Transport, verkeer en infrastructuur
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Provincie Groningen
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!
 • Eenvoudige navigatie: Vind moeiteloos je weg door meer dan 4000 regelingen met ons intuïtieve platform.
 • Real-time alerts: Mis nooit meer een kans met onze gepersonaliseerde meldingen.
 • Effectief beheer: Houd subsidies en fondsen overzichtelijk bij met je eigen dashboard.

Word nu lid

Je bent al lid voor slechts € 33,- per maand!