Subsidie voor videogames

Subsidies
Subsidie voor de ontwikkeling van een concept en een project voor een innovatief en creatief videospel waarin een verhaal wordt verteld dat is ontworpen voor commercieel gebruik voor pc's, consoles, mobiele apparaten, tablets, smartphones en andere technologieën. De subsidie bedraagt tussen de 10.000 en 150.000 euro

Toepassing

Je kunt in het kader van deze subsidieregeling een voorstel indienen voor de ontwikkeling van een concept en een project (activiteiten die erop gericht zijn dat het concept leidt tot een speelbaar prototype of een proefversie) van een innovatief en creatief videospel waarin een verhaal wordt verteld dat is ontworpen voor commercieel gebruik voor pc's, consoles, mobiele apparaten, tablets, smartphones en andere technologieën.

Alleen activiteiten die betrekking hebben op de ontwikkelingsfase voor de volgende projecten komen in aanmerking: videospellen waarin een verhaal wordt verteld, ongeacht het platform of de verwachte distributiemethode. Het verhaal moet gedurende het hele spel worden verteld of vertoond (in-game storytelling) en niet alleen als een inleiding of een einde van het spel.

Het videospel moet in alle gevallen bedoeld zijn voor commerciële exploitatie.

Doelgroep

Bedrijven die op bovenstaande gebied actief zijn, met name productiebedrijven van videospelletjes die ten minste twaalf maanden voor de indieningsdatum rechtsgeldig zijn opgericht en die een recent succes kunnen aantonen. 

Werkgebied

Europa

Voorwaarden

 • De aanvrager is een bedrijf
 • De aanvrager is een video game productie bedrijf, en minimaal 12 maanden actief
 • De aanvrager heeft reeds een video game productie gemaakt
 • Het moet om een storytelling video game gaan
 • De ontwikkeling van de videogame richt op zich op commerciële distributie
 • De aanvrager bezit de meerderheid van de rechten m.b.t. de videogame

Voor een uitgebreid overzicht van de voorwaarden, zie de bijlage "Richtlijnen aanvragers".

Beoordelingscriteria
Op basis van de onderstaande weging worden punten toegewezen uit een totaal van 100:

 • Activiteiten op het gebied van kwaliteit en inhoud (30 punten)
  Kwaliteit van de inhoud, het verhaal dat in het project wordt verteld en de originaliteit van het concept ten opzichte van bestaande werken
 • Innovatieve karakter van het project (20 punten)
  Innovatie, d.w.z. de mate waarin het project iets toevoegt aan het bestaande aanbod, met baanbrekende technieken en inhoud
 • Relevantie en toegevoegde waarde voor Europa (20 punten)
  De ontwikkelingsstrategie en het potentieel voor Europese internationale exploitatie (met inbegrip van beheer van rechten van intellectuele eigendom)
 • Verspreiding van de projectresultaten (20 punten)
  De distributie-, communicatie- en marketingstrategie en geschiktheid voor de doelgroep, met inbegrip van toegankelijkheid
 • Impact en duurzaamheid (10 punten)
  De financieringsstrategie voor de ontwikkeling en productie en het haalbaarheidspotentieel van het project

Vijf extra punten kunnen worden toegekend aan projecten die specifiek gericht zijn op kinderen tot twaalf jaar, zoals blijkt uit het feit dat de inhoud geschikt is voor en de strategieën specifiek
gericht zijn op deze leeftijdsgroep.

Subsidie

In totaal is er 3,78 miljoen euro subsidie beschikbaar.
De subsidie per gehonoreerde subsidie ligt tussen 10 000 en 150 000 euro, op voorwaarde dat dit bedrag maximaal 50 % van de totale subsidiabele kosten bedraagt.

Aanvragen

Om deze subsidie te kunnen aanvragen heb je eerst een EU login nodig. Deze kun je online aanvragen (zie links).
Vervolgens kun je de subsidie online aanvragen (zie links).