Subsidie voor virtuele internationale samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse studenten

Subsidies
Subsidie voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een virtueel internationaal samenwerkingsproject tussen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland en in andere landen waarbij tussen studenten in Nederland en in een ander land wordt samengewerkt op een thema, waarbij co-creatie tussen de Nederlandse en buitenlandse studenten noodzakelijk is voor het tot stand komen van het eindproduct. Het subsidiebedrag per subsidieaanvraag is een vast bedrag van € 15.000. De subsidie kan tijdens de aanvraagperiode online worden aangevraagd.

Toepassing

Subsidie voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een virtueel internationaal samenwerkingsproject, of voor het herzien van een bestaand virtueel internationaal samenwerkingsproject voor een bepaalde opleiding en een bepaalde vestiging van een instelling.

Een virtueel internationaal samenwerkingsproject is een onderwijsproject van een Nederlandse bekostigde instelling voor hoger onderwijs en een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs waarbij door een student aan een bekostigde instelling voor hoger onderwijs en een student aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs op afstand wordt samengewerkt op een thema, en waarbij co-creatie tussen de Nederlandse en buitenlandse studenten noodzakelijk is voor het tot stand komen van het eindproduct.

Voorwaarden

 • De subsidie dekt alleen kosten voor vrijroosteren van docenten en onderwijskundigen
  Docenten of onderwijskundigen kunnen worden vrijgeroosterd voor:
  • Het in onderlinge samenwerking ontwikkelen of herzien van het virtueel internationaal samenwerkingsproject

  • Benodigde afstemming met een hogeronderwijsinstelling in het buitenland

  • Coördinatie van het project

 • Het instellingsbestuur van de aanvrager kan daarnaast voorzien in het vrijroosteren van personen met een aanvullende expertise. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie hierover

Restricties

De subsidieverstrekking wordt geweigerd, voor zover:

 • De activiteiten waarvoor aan de aanvrager reeds een andere subsidie of financiële bijdrage van de minister of één of meer andere bestuursorganen is verstrekt

 • De aanvraag betrekking heeft op het ontwerpen en ontwikkelen van een MOOC (massive open online course, open online te volgen cursus waarbij de deelnemers niet aan een specifiek onderwijsprogramma of specifieke instelling voor hoger onderwijs verbonden zijn)

 • De aanvraag betrekking heeft op het ontwerpen en ontwikkelen van virtuele uitwisseling, waarbij studenten online onderwijs volgen aan een buitenlandse hogeronderwijsinstelling

 •  

  De aanvrager voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd al in een eerdere aanvraagperiode subsidie ontvangen heeft in het kader van deze regeling

Subsidie

Het subsidiebedrag per subsidieaanvraag is een vast bedrag van € 15.000.

Aanvragen

Online, gedurende de aanvraagperioden.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand