Subsidie voor visueel gehandicapten in de regio Rijnmond

Subsidies, Financieringen en kredieten
Het financieel ondersteunen van visueel gehandicapten in de regio Rijnmond. Alleen schriftelijke aanvragen worden in behandeling genomen.

Toepassing

De stichting heeft ten doel de bevordering van de culturele en materiële belangen van visueel gehandicapten en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Regio

De stichting heeft haar statutair omschreven werkterrein Rotterdam, Schiedam en omstreken nader gedefinieerd als de Regio Rijnmond.

Aanvragen subsidie

Alleen schriftelijke aanvragen worden in behandeling genomen.