Subsidie voor voor projecten voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen

Subsidies, Fondsen

Financiële steun voor projecten voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen in de leeftijd van 0-30 jaar gericht op maatschappelijke projecten, kunst en cultuur en wetenschappelijk medisch onderzoek. Subsidiebedragen tussen de 1.000 en € 50.000,-.

Toepassing

Financiële ondersteuning van voor projecten voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen in de leeftijd van 0-30 jaar op het gebied van maatschappij, kunst en medisch onderzoek.

Maatschappij