Subsidie voor voor studies gericht op verschillende vormen van zelfontwikkeling

Fondsen, Beurzen
Studiefinanciering voor studies gericht op verschillende vormen van zelfontwikkeling. Denk hierbij aan een antroposofische beroepsopleiding, een cursus of een training. Studies zijn mogelijk aan opleidingsintituten in Europa. 

Toepassing

Studiefinanciering voor studies gericht op verschillende vormen van zelfontwikkeling. Denk hierbij aan een antroposofische beroepsopleiding, een cursus of een training. Het gaat hierbij om een renteloze lening.

Werkgebied

Opleidingsinstituten in Europa. Het fonds moet er wel een verbinding mee hebben (zie website fonds).

Voorwaarden

  • Je bent niet ouder dan 30
  • Vanaf het tweede studiejaar 
  • Het gaat om een eerste beroepsopleiding
  • Het fonds moet overtuigd zijn van je motivatie

Voor een korte cursus of training gelden deze voorwaarden niet of anders.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen). Het aanvraagformulier kun je vervolgens doormailen of opsturen naar het fonds.

Let op
Je moet de aanvraag minimaal drie maanden voor de start van je studie indienen.