Subsidie voor vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen

Subsidies, Fondsen
Privaat fonds, onderdeel van een Europees bedrijf. Het fonds verstrekt subsidie aan vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen in de landen en gebieden waar het bedrijf actief is. In totaal heeft het fonds 1 miljoen pond beschikbaar gesteld. De aanvraag moet betrekking hebben op activiteiten of projecten op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, kunst, cultuur, de gemeenschap waarbinnen de aanvrager actief is, vrijwilligerswerk, onderwijs, amateursport, dierenwelzijn of milieu. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de twee jaar dat het fonds actief is.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van on-the-ground projecten van vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen in de lokale gemeenschappen waar de vestigingen van het bedrijf zijn gevestigd.

Doelgroep

Lokale vrijwilligersorganisaties, gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen die gevestigd of actief zijn in de regio's waar het bedrijf actief is (zie werkgebied).

De aanvraag moet betrekking hebben op activiteiten of projecten op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, kunst, cultuur, de gemeenschap waarbinnen de aanvrager actief is, vrijwilligerswerk, onderwijs, amateursport, dierenwelzijn of milieu.

Werkgebied

 • Groot Brittannië
 • Ierland
 • Frankrijk
 • Nederland

Voorwaarden

 • Projecten en financieringsaanvragen moeten relevant zijn voor de specifieke locatie en gemeenschap
 • Projecten moeten worden uitgevoerd in lokale gemeenschappen waarin Moy Park (met inbegrip van zijn filiaal) bedrijven) zijn gevestigd
 • Aanvragen moeten betrekking hebben op lokale vrijwilligers en gemeenschappen zonder winstoogmerk of liefdadigheidsinstellingen
 • Het kerndoel van de aanvraag moet betrekking hebben op een of meer van de volgende punten:
  • Gezondheid & welzijn (met inbegrip van de preventie of verlichting van ziekte, ziekte of menselijk lijden
  • Maatschappelijk welzijn (voor mensen in nood vanwege jeugd, leeftijd, slechte gezondheid, handicap), financiële moeilijkheden of ander nadeel
  • Onderwijs
  • Ontwikkeling en onderhouden van betrekkingen met de gemeenschap
  • Kunst, cultuur
  • Amateursport
  • Dierenwelzijn
  • Milieubescherming of -verbetering

Restricties

Financiële ondersteuning is niet beschikbaar voor:

 • Politieke partijen, activiteiten of kandidaten
 • Religieuze organisaties of geloofsovertuigingen, waarbij het fonds wel aangeeft aanvragen te overwegen die worden geleid door religieuze organisaties die voordelen bieden aan de hele gemeenschap
 • Sponsoring van individuen
 • Vervanging van de overheid, de lokale overheid of statutaire financiering
 • Uitsluitend met het oog op de betaling van de salarissen van het kernpersoneel of de lopende kosten van een organisatie
  Directe en noodzakelijke projectuitgaven, zoals vrijwilligerswerk de kosten, de kosten van het personeel voor de oplevering van het project e.d. zijn echter subsidiabel
 • Verdere financiering of donaties door de ontvanger van de financieringssteun aan andere personen
 • Organisaties die een schriftelijk beleid of een praktijk hebben die discriminerend is
   

Het fonds zal geen aanvragen accepteren die in strijd zijn met haar ethische code, haar waarden, of waarvan ze meent dat deze schadelijk is voor de reputatie van Moy Park (of haar filialen).

Subsidie

Het fonds stelt 1 miljoen pond beschikbaar gedurende een looptijd van twee jaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Begroting
 • Schets van hoe de financiële steun zal worden besteed