Subsidie voor vrijwilligersorganisaties voor projecten waar men normaalgesproken geen tijd voor heeft

Subsidies

Subsidie voor projecten waar je als organisatie al mee aan de slag had willen gaan maar die steeds net buiten de aanvraagmogelijkheden vielen. Of waar je als organisatie gewoon de mankracht niet voor hebt. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro en kan online worden aangevraagd.