Subsidie voor vrouwen die dat nodig hebben

Subsidies, Fondsen
Het fonds verstrekt financiële ondersteuning aan vrouwen die dat nodig hebben. 

Toepassing

De doelstelling is om vrouwen die dat nodig hebben een beperkte financiële ondersteuning te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijdrage aan huishoudelijke apparatuur of meubilair, aan een aanvulling voor een medische behandeling die niet geheel vergoed wordt of een bijdrage voor een vakantie.

Ook als vrouwen een cursus of training van Passage willen volgen, maar dat zelf niet kunnen betalen, kan het fonds een financiële bijdrage geven.

Voorwaarden

  • De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van het fonds.
  • Om de aanvraag te kunnen honoreren is het nodig dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de financiële situatie. In principe is de hulp bedoeld voor leden van Passage, maar in bijzondere gevallen kunnen ook niet-leden een beroep op het fonds doen.
  • Er geldt een maximumbedrag voor leden dat tweemaal zo hoog is als het maximumbedrag voor niet leden.

Aanvragen

Zie contactgegevens.