Subsidie voor vrouwen in ontwikkelingslanden, humanitaire betrekkingen en humanitaire acties

Subsidies, Fondsen
Financieren van projecten die vrouwen in ontwikkelingslanden mondiger maken. Daarnaast steunt het fonds ook de bevordering van het inzicht in internationale betrekkingen en de verbetering van humanitaire reacties wereldwijd. De subsidie varieert van projecten gericht op armoedebestrijding en empowerment van vrouwen, bijstand van mishandelde vrouwen en slachtoffers van mensenhandel tot secundair onderwijs voor meisjes en steun aan lokale ngo's. Per jaar is er ca. € 559.820 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten die vrouwen in ontwikkelingslanden mondiger maken, waarbij het fonds gelooft in het proces van "empowerment", dat het aanmoedigen en ontwikkelen van vaardigheden en het vermogen tot zelfvoorziening omvat, met de nadruk op het elimineren van de toekomstige behoefte aan liefdadigheid of welzijn bij rechteloze en gemarginaliseerde individuen en/of gemeenschappen.

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Bolivia
  Armoedebestrijding en empowerment van vrouwen in de mijnstreek van Potosi
 • Kirgizië
  Opvang en juridische en psychologische bijstand voor mishandelde vrouwen en slachtoffers van mensenhandel
 • Saharaanse vluchtelingenkampen
  Herstel van basisscholen in Tindouf en in Wilaya Dajila
  Verlening van noodhulp bij overstromingen
  Ondersteuning van het jaarlijkse filmfestival van Fisahara
  Het verlenen van kernsteun aan de Nationale Unie van de Saharaanse Vrouwenorganisatie en steun aan de Saharaanse Rode Halve Maan voor het toevoegen van vrouwen aan hun staf
 • Oost-Timor
  Cofinanciering met de Europese Unie van het project van Triangle Generation Humanitaire ter versterking van het maatschappelijk middenveld en ter bescherming van vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld

 • Armenië
  Steun voor een lokale ngo die zich inzet voor de wijziging van het rechtskader voor de bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld en die slachtoffers steunt via opvangcentra, psychologische ondersteuning en opleiding

 • Servië
  Steun voor een lokale ngo die huiselijk geweld bestrijdt in de plaats Smederevska Palanka

 • Ghana
  Steun voor secundair onderwijs voor meisjes

 • Andere fondsen

  Steun voor het verbeteren van de kwaliteit en de doeltreffendheid van humanitaire acties voor kwetsbare bevolkingsgroepen die getroffen zijn door gewapende conflicten en natuurrampen

Voorwaarden

Het fonds zal nieuwe aanvragen beoordelen op basis van o.a. onderstaande criteria:

 • Duidelijke doelstellingen
 • Directe en meetbare impact op de begunstigden
 • Transparant en verantwoordelijk beheer
 • Doeltreffendheid
 • Absorptiecapaciteit van de begunstigde
 • Track-record van stichting of NGO die het project leidt
 • Normaliter onderdeel van een meerjarenprogramma
 • Verankering in de lokale gemeenschap
 • Besluiten tot financiering van projecten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het bestuur en vereisen een eenvoudige meerderheid van stemmen

Subsidie

Per jaar is er ca. € 559.820 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.