Subsidie voor welzijn, onderwijs, cultuur, wetenschap, verduurzaming en geestelijke gezondheid

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van armoedebestrijding en sociaal-maatschappelijk welzijn, onderwijs, cultuur, wetenschap, vergroening, verduurzaming en geestelijke gezondheid. Hierbij kan het o.a. gaan om projecten die de positie en toekomstperspectieven van mensen verbeteren, innovatieve medische onderzoeksprojecten gericht op de genezing van ernstige ziekten en culturele activiteiten en herstel van erfgoed. Per jaar is er ca. € 200.000 subsidie beschikbaar. Interessant is dat het fonds zich bij voorkeur voor een langere periode aan projecten verbindt, waarbij de resultaten jaarlijks worden geëvalueerd. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen met behulp van het aanvraagformulier.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van:

 • Armoedebestrijding en sociaal maatschappelijk welzijn
 • Kunst en cultuur, onderwijs en wetenschap
 • Medisch onderzoek
 • Vergroening en verduurzaming
 • De bevordering van geestelijke gezondheid

Het fonds richt zich in het bijzonder op initiatieven die zelfstandig niet – of op een veel langere termijn – hun doelen kunnen bereiken. Daarnaast draagt het fonds bij aan professionalisering van de goede doelen sector door financiële ondersteuning en door het delen van kennis en netwerk.

Het fonds wil initiatieven in staat stellen om:

 • De positie en toekomstperspectieven van (groepen) mensen te verbeteren
 • Innovatieve, medische onderzoeksprojecten mogelijk te maken gericht op de genezing van ernstige ziekten
 • Culturele activiteiten te ontplooien en erfgoed te herstellen zodat cultureel historisch erfgoed behouden blijft voor toekomstige generaties

Langdurige relaties
Het fonds verbindt zich bij voorkeur voor een langer periode aan de gekozen projecten. Er worden eenmalige donaties of meerjarige donaties verstrekt. Bij meerjarige donaties worden de samenwerking, het partnerschap en de resultaten jaarlijks geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt een volgende deeldonatie gedaan.

Doelgroep

Het fonds ondersteunt:

 • Goede doelen organisaties die zich richten op mensen die in urgente nood verkeren, tussen "wal en schip vallen" en niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving
 • Goede doelen organisaties die zorg bieden aan mensen en met onderwijs- en werkprojecten de toekomstperspectieven verbeteren
 • Universitair medische centra die (internationaal) medisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Kunst en culturele instellingen die culturele activiteiten ontplooien en organisaties die zich inzetten voor herstel en behoud van cultureel erfgoed

Werkgebied

Het fonds richt zich op projecten met een focus binnen de Drechtsteden.

Ook projecten in lijn met de doelstelling, doch buiten de regio Drechtsteden kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning.

Voorwaarden

Projecten die in aanmerking komen voor een donatie moeten voldoen aan bepaalde criteria:

 • Past het binnen de doelstelling van het fonds (zie boven)
 • Is er vertrouwen in de mensen/organisatie en in de aanpak
 • Is er sprake van partnerschap tussen het fonds en de ontvangende organisatie
 • Is de financiële ondersteuning nodig en maakt onze bijdrage een verschil gezien het totale budget van de organisatie
 • Werkt de financiële ondersteuning als een ‘katalysator’ voor het project en de ontvangende organisatie
 • Is er sprake van cofinanciering
 • Is het mogelijk om heldere afspraken te maken over resultaat in termen van definieerbaar, meetbaar en concreet resultaat
 • Heeft het project een duurzaam karakter, stimuleert het ondernemerschap en is het opschaalbaar

Subsidie

Per jaar is er ca. € 200.000 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand