Subsidie voor welzijn ouderen regio Utrecht

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor inspirerende projecten gericht op het welzijn van ouderen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld projecten die eenzaamheid onder ouderen voorkomen en bestrijden, bijdragen aan zingeving en het omgaan met levensvragen, de kwetsbaarheid van ouderen verminderen of bijvoorbeeld gericht zijn op de zelfredzaamheid van ouderen. Als organisatie kun je meerdere aanvragen per aanvraagronde of per haar inzenden, maar het fonds honoreert maximaal één aanvraag per organisatie per jaar. Je subsidieaanvraag moet minimaal € 2.000 bedragen. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperioden.

Toepassing

Het fonds stelt subsidie beschikbaar voor projecten en initiatieven die eenzaamheid voorkomen en bestrijden, bijdragen aan zingeving en het omgaan met levensvragen, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht vergroten

Voorkeur projecten
Het fonds heeft een sterke voorkeur voor onderstaande soort projecten:

 • Projecten waarbinnen de aanpak, vorm of uitkomst vernieuwend is
 • Projecten waarbij de doelgroep actief wordt betrokken
 • Projecten waarbij ten minste 50% (richtlijn) van de totale begroting bestaat uit cofinanciering en/of een eigen bijdrage.

Werkgebied

Regio Utrecht

Voorwaarden

Het fonds behandelt in principe alleen subsidieaanvragen:

 • Van projecten die betrekking hebben op een of meerdere van de volgende thema’s:
  • Zingeving onder ouderen vergroten
  • Eenzaamheid onder ouderen voorkomen en bestrijden
  • Kwetsbaarheid van ouderen verminderen
  • Zelfredzaamheid van ouderen vergroten
 • Van projecten die worden gerealiseerd in de regio Utrecht (stad en omliggende gemeenten)
 • Van projecten waar vanuit ouderen behoefte aan is en die deelname van ouderen aannemelijk maken
 • Waarbij in het projectplan in ieder geval wordt omschreven:
  • Probleemstelling: waarom is het project nu nodig?
  • Activiteiten: welke activiteiten vinden binnen het project plaats?
  • Begroting: welke inkomsten en uitgaven worden verwacht?
  • Impact: wie worden via het project direct en indirect bereikt?
 • Waarbij de bijdrage van het fonds eenmalig is
 • Waarbij het aangevraagde bedrag concreet benoemd wordt en minimaal € 2.000 is
 • Waarbij de totale kosten van het project in verhouding zijn met het aantal te bereiken ouderen
 • Waarbij de gefinancierde activiteiten binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden
 • Die voor de uitvoering van het project ingediend zijn
 • Van organisaties ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: een Nederlandse stichting, vereniging, bv of nv zonder winstoogmerk, eenmanszaak of vof
 • Alleen projecten met een sociale missie komen in aanmerking voor ondersteuning
 • Die digitaal, compleet en correct zijn ingediend.
 • Alle vereiste bijlagen (projectplan, projectbegroting en bij aanvragen van meer dan €10.000 een PR- en marketingplan) zijn meegestuurd

Restricties

Voor onderstaande activiteiten is geen financiële ondersteuning mogelijk.

 • Projecten die in strijd zijn met de intenties van het Fonds
 • Projecten van particulieren
 • Organisaties die nog in oprichting zijn, en daarom nog geen rechtspersoon zijn, ook al is de uiteindelijk vorm wél een rechtpersoon
 • Projecten met een politieke doelstelling
 • Projecten zonder duidelijk begin of einde
 • Exploitatiekosten
 • Organisaties met een winstoogmerk
 • Niet-publieksprogramma’s van evenementen/activiteiten
 • Andere fondsen, die onze financiële middelen willen doorgeven
 • Herdenkingen en jubilea
 • Prijzen en concoursen

Subsidie

Je subsidieaanvraag moet minimaal € 2.000 bedragen.

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier (zie links).

Meesturen
Je kunt via het online aanvraagformulier ook bijlagen meesturen.
We adviseren je in ieder geval de onderstaande stukken mee te sturen:

 • Projectplan
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Uittreksel K.v.K.