Subsidie voor wetenschap, zorg en welzijn, cultuur en anbi instellingen

Fondsen
Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen. Projecten van blijvende aard genieten de voorkeur boven tijdelijke projecten. 

Toepassing

Financiële ondersteuning van "maatschappelijk werk", zowel ter voorziening in maatschappelijke behoeften als ter bevordering van wetenschap en geestelijke en sociale zorg.
Daarnaast verstrekt het fonds subsidie aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen.

Projecten van blijvende aard genieten de voorkeur boven tijdelijke projecten. 

Voorwaarden

 • De aanvrager moet een rechtspersoon zijn, zoals een stichting of vereniging
 • De aanvraag moet gericht zijn op bovenstaande activiteiten
 • Er is een aantoonbaar financieel tekort

Restricties

In onderstaande gevallen zal géén subsidie worden verstrekt

 • Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een commerciële activiteit
 • Financiering van tekort in exploitatiekosten

Werkgebied

Gemeente Westvoorne en omliggende gemeenten in de regio Voorne.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen). Je kunt het formulier vervolgens per post naar het fonds sturen.
Er is ook een online aanvraagformulier beschikbaar (zie links).

Meesturen

 • Statuten
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Meest recente activiteitenplan en/of jaarverslag
 • Meest recente balans- en resultatenrekening
 • Begroting van het lopende jaar 
 • Een uitgewerkt plan van het project, waarvoor u de aanvraag indient, inclusief een gespecificeerde opgave van de kosten en/of offertes en het financieringsplan