Subsidie voor wetenschap, zorg en welzijn, cultuur en anbi instellingen

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen. Projecten van blijvende aard genieten de voorkeur boven tijdelijke projecten.