Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek en projecten die gericht zijn op mensgerichte behandeling binnen de oncologische zorg

Subsidies, Fondsen
Subsidies voor met name onderzoek gericht op het verbeteren van de overlevingskansen en kwaliteit van leven voor mensen met kanker door behandelingen gericht op voeding, beweging en welzijn.

Toepassing

Het Nationaal Fonds tegen Kanker zet zich in om de overlevingskansen en kwaliteit van leven voor mensen met kanker te verbeteren door behandelingen gericht op voeding, beweging en welzijn.

De komende jaren staat met name voeding als behandeling voor mensen met kanker centraal.

Doelgroep

Bij het NFtK kan subsidie worden aangevraagd door zorgprofessionals, afgestudeerde en gepromoveerde onderzoekers.

Regio

Nederland

Voorwaarden

Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient in het belang van mensen met kanker te zijn. Bovendien is er al positief resultaat geboekt die de hypothese van het onderzoeksproject ondersteunt. Wetenschappelijk onderzoek naar voeding tijdens en na kanker krijgt voorrang bij de toekenning van subsidie. 

Restricties

  • Het NFtK subsidieert geen verbruiksgoederen, behalve in die gevallen waarin in de aanvraag duidelijk wordt aangetoond dat de gevraagde middelen niet door het instituut of instelling kunnen worden vergoed en het absoluut noodzakelijk is bij dit fonds de financiële bijdrage in de verbruiksgoederen aan te vragen. 
  • Alleen de kosten die uitsluitend en rechtstreeks door het onderzoek worden veroorzaakt kunnen uit een subsidie voortkomen, dus bijvoorbeeld geen algemene laboratoriumuitrusting, 'overhead'-, onderhouds-, afschrijvings- en verzekeringskosten.

Subsides

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van alle redelijke kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt, zoals aanstelling van personeel (oio, aio,postdoc).

De aangevraagde subsidie kan betrekking hebben op de aanstelling van personeel, waarbij drie categorieën worden onderscheiden: oio's, postdocs en overig personeel (toegevoegd onderzoeker, analist(e), technicus). NFtK geeft alléén materieel subsidie wanneer het onderzoek zonder de aanvullende subsidie niet uitgevoerd kan worden. 

Aanvragen subsidie

Jaarlijkst voor 1 maart schriftelijk indienen,

Er is een vast format voor het indienen van de aanvraag (zie links: opzet subsidieaanvraag).