Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, met name op medisch gebied

Subsidies, Fondsen, Beurzen

Financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, met name op medisch gebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld onderzoek dat nodig is om nieuwe geneesmiddelen en / of andere medische behandelingen te ontwikkelen. Doelstelling is om tot 2024 circa 15 miljoen aan donaties te verstrekken.