Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten

Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen
Verschillende subsidiesoorten voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Het fonds kent een jaarlijkse subsidieronde voor onderzoek naar behandeling van spierziekten. Naast deze subsidieszijn er subsidies beschikbaar voor wetenschappelijke onderzoeksstages in het buitenland zal het jaarlijks een fellowship toekennen. Om de paar jaar reikt het fonds bovendien de Wetenschapsprijs uit.

Toepassing

Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft verschillende subsidiesoorten voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

Reguliere subsidieronde
Via de jaarlijkse subsidieronde financiert het fonds onderzoek (op weg) naar een behandeling voor spierziekten.

Prinses Beatrix Spierfonds de Wetenschapsprijs
Om de paar jaar reikt het Prinses Beatrix Spierfonds de Wetenschapsprijs uit. Een bedrag van 1 miljoen euro, waarmee het fonds vijf jaar lang baanbrekend onderzoek mogelijk maakt. 

Sholarships
Subsidie voor wetenschappelijke onderzoeksstages in het buitenland. Universitaire studenten kunnen minimaal twee maanden voor aanvang van de stage een aanvraag indienen voor een maximum bedrag van € 2000,-.

Fellowships
Doelstelling is het opleiden van getalenteerde en gemotiveerde jonge neuromyologen om zo te komen tot een kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg op het gebied van neuromusculaire ziekten en van het onderzoek binnen het Spierziekten Centrum Nederland. 

Voorwaarden en bedragen

Alle relevante documenten en formulieren kun je vinden op het subsidieportal van het fonds (zie links).

Aanvragen

De jaarlijkse subsidieronde en eventuele calls werken met een aanvraagperiode. Zie het subsidieportal van het fonds voor de geldende data.