Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, postgraduate onderwijs en coördinatie op het gebied van gezondheidszorg

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, postgraduate onderwijs of coördinatie op het gebied van gezondheidszorg. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds doormailen. Per aanvraag is er maximaal € 50.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen.

Toepassing

Het bevorderen van de gezondheidszorg, onder meer door het (doen) coördineren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de gezondheidszorg (in het bijzonder geneeswijzen, herstel en revalidatie), het bevorderen van de opleiding van deskundigen zowel in medische- als niet-medische disciplines en het bevorderen van aanvullend onderwijs aan artsen en anderen die bij de zorg voor patiënten zijn betrokken, het (doen)
scheppen van de voorwaarden, waarbinnen een samenwerking gerealiseerd kan worden tussen alle organisaties, ziekenhuizen en personen die bij de zorg van patiënten betrokken zijn, zodat deze zorg, gezien de mogelijkheden en de ontwikkelingen van wetenschap en techniek aan een ieder, die zulks behoeft, kan worden geboden, voorlichting aan hulpverleners, en alle overige activiteiten die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Voorwaarden

Zie boven.

Restricties

Uitgesloten voor aanvragen zijn:

  • Natuurmonumenten
  • Dierenbescherming
  • Wereld Natuur Fonds
  • Greenpeace

Subsidie

Het fonds stelt jaarlijks € 250.000 beschikbaar voor alle aanvragen.
Per aanvraag is er maximaal € 50.000 beschikbaar

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen, ongeveer halverwege de bijlage kun je het aanvraagformulier vinden). Je kunt het aanvraagformulier vervolgens naar het fonds doormailen.