Subsidie voor woonzorgarrangementen

Subsidies,
Financieringen en kredieten,
Borgen en garantiestellingen
Financiële ondersteuning voor het stimuleren van de ontwikkeling en de totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen van minimaal vijf wooneenheden voor mensen met een laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen, die leiden tot voorkoming van de vraag naar ondersteuning of zorg, toenemende sociale cohesie en ontmoeting. In verschillende fasen van het bouwproject is financiële ondersteuning mogelijk, ook voor grotere projecten.

Toepassing

Het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. 

Minimaal de helft van de wooneenheden zijn bestemd voor bewoning door mensen van 55 jaar en ouder. Daarnaast moeten de woonzorgarrangementen leiden tot voorkoming van de vraag naar ondersteuning of zorg, toenemende sociale cohesie en ontmoeting.

In verschillende fasen van het project is financiële ondersteuning mogelijk.

Initiatieffase
In deze fase kun je subsidie aanvragen voor ondersteuning door een procesbegeleider bij het onderzoeken van de haalbaarheid van een woonzorgarrangement.

Planontwikkelfase
Hierbij kan er op aanvraag subsidie worden verstrekt aan een financier voor kredietovereenkomsten, waarbij de subsidie wordt verstrekt in de vorm van een borgstelling voor de terugbetaling van een krediet dat de financier op grond van een kredietovereenkomst verstrekt voor het project.

Bouw en financieringsfase
Hierbij kan er op aanvraag subsidie worden verstrekt aan een financier voor kredietovereenkomsten, waarbij de subsidie wordt verstrekt in de vorm van een borgstelling voor de terugbetaling van een krediet dat de financier op grond van een kredietovereenkomst verstrekt voor het project.

Voorwaarden

Voor een woonzorgarrangement wordt beoogd dat:

 • Het project wordt in Nederland uitgevoerd en bestaat uit minimaal 5 wooneenheden
 • Minimaal de helft van de wooneenheden zijn bestemd voor bewoning door mensen van 55 jaar en ouder
 • De gemeente heeft verklaard dat een locatie beschikbaar is voor de ontwikkeling van het woonzorgarrangement dan wel dat zij zich inspant een locatie beschikbaar te stellen
 • De eigenaar van de grond waarop of het gebouw waarin het woonzorgarrangement wordt ontwikkeld, heeft de intentie dit aan het collectief of de individuele bewoners te verkopen dan wel te verhuren
 • Wordt beoogd dat deze leidt tot voorkoming van de vraag naar ondersteuning of zorg, toenemende sociale cohesie en ontmoeting
 • Diensten met betrekking tot dagelijkse boodschappen en zorgverleners in de omgeving van het woonzorgarrangement aanwezig en goed toegankelijk zijn
 • Minimaal 25 procent van de wooneenheden onder de huurtoeslaggrens wordt verhuurd of minimaal 25 procent van de koopwoningen beneden de grens van de NHG wordt verkocht

Subsidie

Initiatieffase
De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de in aanmerking komende kosten met een maximum van € 1.000 per wooneenheid en een maximum van € 20.000 per woonzorgarrangement.

Planontwikkelfase
Er wordt borg gestaan voor 90% van het borgstellingskrediet.
Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal € 200.000 en maximaal 67% van de totale kosten van de planontwikkelfase.

Bouw en financieringsfase
Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal 15% van het borgstellingskrediet .
Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal € 2.000.000,-.

Aanvragen

De borgstellingen kunnen door de banken worden aangevraagd, op basis van deze stimuleirngsregeling.
De subsidie voor de initiatieffase kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand