Subsidie voor woonzorgarrangementen

Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

Financiële ondersteuning voor het stimuleren van de ontwikkeling en de totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen van minimaal vijf wooneenheden voor mensen met een laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen, die leiden tot voorkoming van de vraag naar ondersteuning of zorg, toenemende sociale cohesie en ontmoeting. In verschillende fasen van het bouwproject is financiële ondersteuning mogelijk, ook voor grotere projecten.