Subsidie voor zorggerelateerde en gezondheidsbevorderende projecten in de randstad en ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor zorg- of zorggerelateerde danwel gezondheidsbevorderende projecten. De voorstellen en initiatieven dienen een zorg- en/of gezondheids-/ welzijnsbelang belang en komen ten goede aan het brede publiek. Het laatste boekjaar was er ruim 1,2 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Bevorderen en financieren van projecten in de gezondheidszorg waar ook ter wereld. In haar beleid is er voor gekozen het accent te leggen op subsidiëring van projecten in het kernwerkgebied van dan wel van projecten in ontwikkelingslanden.