Subsidie voor zorgopleidingen en zorgsector

Subsidies
Subsidie voor samenwerking tussen maatschappelijke- en zorgopleidingen op MBO niveau en gehandicaptenzorginstellingen, waarbij de subsidie gezamenlijk door de zorgopleiding en de gehandicaptenzorginstelling moet worden aangevraagd. Met de subsidie kunnen bijvoorbeeld zorgprofessionals, samen met ervaringsdeskundigen, gastlessen verzorgen op het MBO. Bovendien kunnen hierdoor de docenten van het mbo de gehandicaptensector beter leren kennen, en hierdoor hun kennis overbrengen naar de praktijk in de zorgsector. Vanuit de subsidie wordt in elk geval de gastdocent betaald. Daarnaast kunnen salarissen van zorgprofessional en MBO-docent worden doorbetaald als deze worden ingezet in de andere sector. Ook is de subsidie bedoeld voor een reële vergoeding voor de in te zetten ervaringsdeskundigen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per aanvraag, en kun je online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor het het organiseren en uitvoeren van kruisbestuiving tussen MBO (maatschappelijke) zorgopleidingen (bijv. verzorgende IG, mbo-verpleegkundige, persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg) en de gehandicaptensector.

Met de subsidie kunnen zorgprofessionals, samen met ervaringsdeskundigen, gastlessen verzorgen op het MBO; en docenten van het MBO de gehandicaptensector beter leren kennen en hun kennis kunnen overbrengen naar de praktijk.

Mbo-docenten staan vaak wat verder af van de praktijk. Je kunt van een docent, die al vele jaren in het onderwijs werkt, niet verwachten dat hij/zij precies weet hoe het er vandaag de dag aan toe gaat op de werkvloer. Door een samenwerking tussen ervaren zorgprofessionals die werkzaam zijn in de gehandicaptensector, ervaringsdeskundigen en mbo- docenten zou de dagelijkse praktijk van de gehandicaptensector beter voor het voetlicht kunnen worden gebracht bij mbo-studenten (maatschappelijke) zorg.

Doelgroep

 • Een MBO en een gehandicaptenzorginstelling kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen. De hoofdaanvrager, projectleider en bestuurlijk verantwoordelijke zijn afkomstig ofwel vanuit een MBO, ofwel vanuit een gehandicaptenzorgorganisatie.
  De partij die geen hoofdaanvrager is, is mede-aanvrager.
 • Vanuit de vouchersubsidie wordt in elk geval de workshop/cursus/training gastdocent betaald. Daarnaast kunnen salarissen van zorgprofessional en mbo-docent worden doorbetaald als deze worden ingezet in de andere sector. Ook is de vouchersubsidie bedoeld voor een reële vergoeding voor de in te zetten ervaringsdeskundigen.

Voorwaarden

Randvoorwaarden

 • Een MBO en een gehandicaptenzorginstelling dienen gezamenlijk een aanvraag in. Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag verkennen zij met elkaar waarin ze elkaar kunnen aanvullen en versterken, welke mogelijkheden zij hebben en welke thema’s ze met elkaar willen uitdiepen. Hierbij wordt ook een ervaringsdeskundige betrokken
 • De aanvraag wordt ingediend via ProjectNet en bestaat uit het aanvraagformulier volgens verplicht format en de-minimisverklaring(en) (indien nodig). Overige bijlagen worden niet in behandeling genomen
 • Er is sprake van een nieuwe vraag binnen deze voucherregeling; dit betekent dat een soortgelijke vraag niet meermaals toegekend kan worden aan dezelfde organisatie(s), tenzij daar gegronde redenen voor zijn
 • Ervaren zorgprofessionals dienen te worden ingezet als gastdocent bij mbo’s. Zij kunnen de dagelijkse praktijk goed voor het voetlicht brengen. Samenwerking met een ervaringsdeskundige is verplicht. De zorgprofessional en de docent bereiden gezamenlijk de onderwerpen voor, in afstemming met de ervaringsdeskundige
 • Er dient in de aanvraag te worden opgenomen wat er georganiseerd gaat worden om ervoor te zorgen dat mbo-docenten meer te weten komen over de dagelijkse praktijk, zodat de docent meer inzicht krijgt in het ‘echte’ praktijkwerk. Daarnaast wordt natuurlijk ook opgenomen hoe de docent relevante kennis gaat overbrengen naar de zorgpraktijk
 • De zorgprofessional en de betrokken ervaringsdeskundige volgen allebei de training Gastdocent via Instituut Mentoris, of een soortgelijke workshop/cursus/training. Dit wordt betaald vanuit de vouchersubsidie
 • Aan het eind van de looptijd van de voucher zijn mbo en zorginstelling verplicht mee te werken aan het openbaar maken van opgedane ervaringen, bijvoorbeeld via een vlog/filmpje. Dit hoeft niet te worden meegenomen in de begroting, maar zal aanvullend vanuit het programma Gewoon Bijzonder georganiseerd worden, in samenwerking met het Kennisplein Gehandicaptensector.
 • Er zal een afsluitende bijeenkomst worden georganiseerd met alle partijen die deze vouchersubsidie hebben ontvangen om opgedane kennis en ervaringen met elkaar te delen. Aanwezigheid hierbij is verplicht.
 • Na afloop van de voucherperiode dient een eindafrekening ingediend te worden.

Beoordelingscriteria
De aanvraag wordt op de volgende criteria beoordeeld:

 • De aanvraag sluit aan bij het doel van de oproep, namelijk meer kruisbestuiving tussen MBO en gehandicaptensector, met inbreng van ervaringsdeskundigheid
 • Er wordt een gezamenlijk plan van aanpak en een begroting opgesteld. In het plan van aanpak wordt beschreven waarin men elkaar aanvult en versterkt, welke thema’s men met elkaar wil verdiepen en welke activiteiten daarvoor worden uitgevoerd. Voorbeelden van thema’s zijn: begeleidingsstijlen/methodieken, eigen regie, hechtingsproblematiek, contact met familie/naasten, ambulante zorg vs. groepszorg, dagbesteding...
 • Aannemelijk moet worden gemaakt dat beide instellingen in staat zijn de benodigde activiteiten uit te voeren binnen 12 maanden en voor maximaal 10.000 euro
 • Op alle criteria moet minimaal voldoende worden gescoord om in aanmerking te komen voor een positief oordeel

Subsidie

In totaal is er in de periode van 15 juli 2020 t/m 25 februari 2021 100.000 euro beschikbaar, met een maximum van 10.000 euro per aanvraag. Hierbij geldt het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt".

Indien deze oproep succesvol is, zal later in 2021 eenzelfde soort ronde worden opengesteld waarbij nogmaals 100.000,- beschikbaar wordt gesteld.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).