Subsidie voor zorgprofessionals en onderzoekers

Subsidies
Subsidie voor onderzoekers en zorgprofessionals om voor onderzoek gebruik te maken van bestaande al beschikbare data op het gebied van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De subsidie kan worden aangevraagd vanuit een zorginstelling of onderzoeksinstelling en is interessant voor zorgprofessionals die naast hun werk als professional geïnteresseerd zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ook voor (praktijk-)onderzoekers die zowel werkzaam zijn in onderzoek als praktijk kan deze oproep een mooie impuls aan de carrière geven. Er kan maximaal € 50.000,- subsidie worden aangevraagd voor de duur van maximaal 9 maanden.

Toepassing

Subsidie om het gebruik van al bestaande datasets met uniforme gegevens over mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking verder te stimuleren.

Zorgprofessionals (eventueel in opleiding) en (praktijk-)onderzoekers (scientist-practioners) kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een onderzoeksproject waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande, reeds beschikbare, data op het gebied van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Voorbeelden van thema’s van onderzoek kunnen zijn:

 • Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen of psychofarmaca in de afgelopen jaren in combinatie met indicatiestellingen/diagnoses
 • Het voorkomen van bepaalde symptomen of indicaties in combinatie met behandeling
 • Zelfredzaamheid van cliënten
 • Het verloop in zelfbepaling en welbevinden van cliënten in relatie tot verschillende behandelingen of verblijfsettingen
 • Inzicht in visueel en auditief functioneren van bepaalde cliëntgroepen
 • Veranderingen in de tijd van de zelfredzaamheid of de mobiliteit van een bepaalde groep cliënten (veroudering) met of juist zonder een bepaalde interventie
 • Afname of toename van medicatiegebruik na een interventie (verhuizing, project afbouw psychofarmaca, effecten van beleidsverandering)
 • De ontwikkeling van het functioneren of van de gedragsproblematiek over de tijd
 • Het aantal personen met het syndroom van Down die voor hun 60e jaar dementie ontwikkelen.

Deze subsidieoproep is vooral bedoeld om het gebruik van bestaande data te stimuleren en daarmee vragen vanuit de praktijk te beantwoorden.
Daarnaast biedt de oproep kansen voor zorgprofessionals (eventueel in opleiding) die naast hun werk als professional geïnteresseerd zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek; maar ook voor
(praktijk-)onderzoekers die zowel werkzaam zijn in onderzoek als praktijk kan deze oproep een mooie impuls aan de carrière geven.

Doelgroep

De subsidie is persoonsgebonden en vooral bedoeld voor zorgprofessionals (eventueel in opleiding) die de ambitie hebben om zich, in aanvulling op hun werk, bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek én voor (praktijk-)onderzoekers die een brugfunctie vervullen tussen onderzoek en praktijk.

De subsidie wordt aangevraagd vanuit een zorginstelling of onderzoeksinstelling. De kandidaat (de zorgprofessional of (praktijk-)onderzoeker) is de projectleider van de aanvraag. Het is hierbij
verplicht dat een persoon of instelling met aantoonbare onderzoekservaring betrokken is.

Voorwaarden

De subsidieverstrekker beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle aanvragen.

Relevantiecriteria 

 • Passendheid binnen het programma en de subsidieoproep
 • Toegevoegde waarde 
 • Participatie van patiënten en/of eindgebruikers
 • ICT en E-health
 • Diversiteit

Kwaliteitscriteria

 • Doelstelling en vraag- of taakstelling
 • Plan van aanpak
 • Haalbaarheid
 • Expertise projectleider 
 • Samenwerking derden

Subsidie

Er kan maximaal € 50.000,- worden aangevraagd, voor de duur van maximaal 9 maanden.
Het maximaal beschikbare budget voor deze ronde is € 300.000,-. 

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).