Subsidie voorlichting over donorregistratie

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor lokale bibliotheken om mensen te kunnen informeren over en te ondersteunen bij donorregistraties. De subsidie bedraagt 1.000 euro per lokale bibliotheek. Na afloop van de activiteit moet worden aangegeven welke activiteiten zijn uitgevoerd.

Toepassing

Subsidie voor lokale bibliotheken om burgers te kunnen informeren over en te ondersteunen bij donorregistraties als bedoeld in de Wet op de orgaandonatie.

Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan lokale bibliotheken als bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Voorwaarden

  • De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten, uitgevoerd door een lokale bibliotheek
  • De subsidieontvanger is verplicht:
    • De activiteit uit te voeren
    • Na afloop van de activiteiten in de Bibliotheekmonitor te registreren welke activiteiten zijn uitgevoerd

Subsidie

De subsidie bedraagt € 1.000,– per lokale bibliotheek.

Aanvragen

Zie contactgegevens.