Subsidie vrijwilligers culturele instellingen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor het werven en ondersteunen van vrijwilligers door presenterende instellingen zoals podia, filmhuizen, musea- en erfgoedinstellingen, presentatieinstellingen voor beeldende kunst, bibliotheken en festivals. De subsidiebedragen zijn afhankelijk van het project. In het verleden zijn er door de verstrekkers subsidies verstrekt tussen de € 24.525 en € 150.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor presenterende instellingen, zoals podia, filmhuizen, musea en erfgoedinstellingen, presentatieinstellingen voor beeldende kunst, bibliotheken en festivals om een groter, diverser publiek te bereiken of een betere beleving kunnen bieden aan het publiek. De inzet van vrijwilligers kan hierbij helpen, omdat vrijwilligers zorgen voor een directe verbinding met de lokale omgeving. 

Binnen deze regeling is er subsidie beschikbaar voor projecten gericht op het werven en trainen van vrijwilligers met als doel van de locatie een gastvrij huis te maken.

Doelgroep

De subsidie is met name besteld voor:

 • Podia
 • Filmhuizen
 • Musea en erfgoedinstellingen
 • Presentatie-instellingen voor beeldende kunst
 • Bibliotheken
 • Festivals

Werkgebied

Nederland

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • De projecten moeten in Nederland plaatsvinden, en worden aangevraagd door een Nederlandse organisatie
 • De aanvrager moet een private organisatie zijn, zoals een stichting, vereniging of overheidsorganisatie
 • Het project mag geen politiek of religieus doel hebben

Algemene beoordelingscriteria

 • Heeft de doelgroep aantoonbare behoefte aan dit project
 • In hoeverre wordt de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project
 • Hoe wordt het effect op de deelnemers aan het project gemeten
 • Heeft het project een duurzaam effect
 • Welke ervaring heb je met sociale projecten
 • Welke cofinanciering ontvangt je

Restricties

Onderstaande projecten komen niet voor ondersteuning in aanmerking:

 • Projecten met een ander hoofddoel dan een groter, diverser publieksbereik of een betere publieksbeleving
 • Projecten waarin de inzet van vrijwilligers een duidelijk verdringend effect heeft op de inzet van betaalde krachten

Subsidie

In het verleden zijn er door de verstrekkers subsidies verstrekt tussen de € 24.525 en € 150.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).