Subsidie welzijn en integratie gehandicapten

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor projecten en activiteiten die bijdrage aan het welzijn en de integratie van van gehandicapten, in het bijzonder kinderen. Per jaar is er ca. 55.000 euro beschikbaar (op basis van begroting lopende jaar). Schriftelijk aanvragen.

Toepassing

 • Het subsidiëren van projecten en activiteiten, die bijdragen aan het welzijn van gehandicapten
 • Het subsidiëren van activiteiten, die de integratie bevorderen van gehandicapten in de samenleving

Voorwaarden

 • Je aanvraag dien betrekking te hebben op gehandicapten, in het bijzonder kinderen.
  Het moet hierbij gaan om een aangeboren handicap, of in prille jeugd (voor het 18de levensjaar) verworven of ontstaan door ernstig ongeval
 • De aanvraag dient hierbij tevens te passen in een van de onderstaande definities van handicap
  • Lichamelijke / motorische handicap
   Verworven beperktheid van lichamelijke functie(s) (spierziektes, ontbreken van ledematen, verlamming, ed) 
  • Verstandelijke handicap
   Aantoonbaar lager dan gemiddeld intellectueel functioneren dat samen gaat met tekorten in meerdere vaardigheden (communicatie, zelfverzorging, wonen, sociale vaardigheden, deelname aan de samenleving, zeggenschap, gezondheid/veiligheid, kennis, vrijetijd/werk)
  • Zintuigelijke handicap
   Blind, doof: aangeboren of in de prille jeugd verworven

Subsidie

Jaarlijks is er ca. € 55.000 beschikbaar (gebaseerd op de begroting voor het laatst gepubliceerde jaar).

Aanvragen

Via e-mail.

Meesturen

 • Concreet plan
 • Begroting

Beslissingsperiode
Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om de aanvragen te beoordelen.

Relevante links