Subsidie wetenschappelijk onderzoek

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek en van activiteiten op het gebied van PWS. Omdat de onderzoeksgroep klein in omvang is, is de schaal vaak internationaal. Tot nu toe heeft het fonds ongeveer 800.000 euro besteed aan verschillende onderzoeken en projecten. Voor de subsidieaanvraag zijn richtlijnen ontwikkeld, die zijn vastgelegd in een aanvraagformulier. Je kunt dit formulier per e-mail opvragen.

Toepassing

Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek plaats naar PWS.

De onderzoeken onderscheiden zich in grofweg drie categorieën:

  • Onderzoek naar de oorzaak
  • Onderzoek ten behoeve van de diagnostisering
  • Onderzoek ter bevordering van de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom.

Bij de diverse onderzoeken zijn vele disciplines betrokken, variërend van psychologisch en orthopedagogisch tot endocrinologisch (op het gebied van hormonen).

Werkgebied

Omdat de onderzoeksgroep klein in omvang is, is de schaal vaak internationaal.

Doelgroep

De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn.

Voorwaarden

Het onderzoek dient betrekking te hebben op het Prader-Willi syndroom (PWS).

Subsidie

Tot nu toe heeft het fonds ongeveer 800.000 euro besteed aan verschillende onderzoeken en projecten.

Aanvragen

Voor de aanvraag zijn richtlijnen ontwikkeld, die zijn vastgelegd in een aanvraagformulier.
Je kunt dit formulier opvragen via info@prader-willi-fonds.nl