Subsidie wetenschappelijk onderzoek afwijkingen rond 3 maanden zwangerschap

Subsidies
Subsidie voor onderzoek naar relevante aspecten van het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek ter opsporing van structurele afwijkingen rond 13 weken zwangerschap. De hoofdaanvrager van deze subsidie is werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie, of is een UMC. Er is 900.000 euro subsidie beschikbaar voor één landelijk onderzoek met een looptijd van maximaal 48 maanden.

Toepassing

Subsidie voor landelijk wetenschappelijk onderzoek om inzicht te krijgen in relevante aspecten van het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek ter opsporing van structurele afwijkingen rond 13 weken zwangerschap, ook wel eerste trimester SEO genoemd.

Het landelijk wetenschappelijk onderzoek moet zich richten op:

 • De uitkomsten van het eerste trimester SEO in Nederland in termen van deelname, bevindingen, vervolgdiagnostiek en zwangerschapsuitkomsten
 • Ervaringen van zwangere vrouwen en hun (eventuele) partner met het eerste trimester SEO
 • Hoe het eerste trimester SEO geïmplementeerd kan worden en welke gevolgen de keuzes en/of scenario’s (eventueel) hebben voor de gehele keten van verloskundige zorg
 • Deze aspecten dienen, daar waar mogelijk, ook te worden bezien in relatie tot het tweede trimester SEO, de screening op down-, edwards-, en patausyndroom (de combinatietest en/of NIPT) en de termijnecho.

Voorwaarden

Zie subsidieoproep (bijlage).

Algemene relevantiecriteria
Bij de beoordeling kijkt de verstrekker naar onderstaande algemene relevantiecriteria.

 • Diversiteit
 • Toepassing van ICT en e-health
 • Onderwijs
 • Participatie van einddoelgroep
 • Toegang tot data
 • Toepassing

Specifieke relevantiecriteria
Zie subsidieoproep (bijlage).

Kwaliteitscriteria

 • Doelstelling en vraag- of taakstelling
 • Plan van aanpak
 • Projectgroep
 • Haalbaarheid

Doelgroep

De hoofdaanvrager van deze subsidie is werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie, of is een UMC.
Gezien de omvang van het landelijk onderzoek heeft het de voorkeur om samen te werken met meerdere onderzoeksorganisaties en/of UMC’s. 

Subsidie

Binnen deze ronde is een budget van maximaal € 900.000,- beschikbaar (inclusief BTW) voor één landelijk onderzoek met een looptijd van maximaal 48 maanden.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
Wil je voor deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen dan vraagt de subsidieverstrekker je dit zo spoedig mogelijk aan hun kenbaar te maken door het invullen van een formulier. Je geeft hiermee aan dat je de intentie hebt om een subsidieaanvraag in te dienen.