Subsidie wetenschappelijk onderzoek beheer van natuurterreinen

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen. Het fonds ondersteunt bij voorkeur wetenschappelijke projecten die meerdere jaren duren, maar er moet in ieder geval een duidelijke einddatum zijn geformuleerd. In totaal is er deze periode € 44.000 beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie over het algemeen ca. € 15.000. De subsidie kan worden aangevraagd door particuleren en door rechtspersonen. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen. 

Welke wetenschappelijke onderzoeksprojecten
Het project heeft een ondernemende aanpak. Dit vertaalt zich in een eigen bijdrage van de aanvrager.

Te denken valt aan:

 • Fauna uitwisseling tussen landschapselementen
 • Dichtheidsafhankelijke effecten van populaties
 • Predatiebeheer
 • Effectiviteit van faunamaatregelen
 • Lokale flora en fauna inventarisatie in relatie tot hun biotoop of combinaties daarvan
 • Aanleg, herstel en herinrichting van kleinschalige landschapselementen met een permanent karakter
 • Natuur- en landschapseducatie, niet incidenteel

Werkgebied

Nederland.

Doelgroep

Het fonds ondersteunt projecten van particulieren en rechtspersonen (o.a. b.v.'s, stichtingen en verenigingen), waarbij in het kader van spreiding in het gebied nieuwe aanvragers de voorkeur genieten. 
Particuliere aanvragers moeten zich ervan vergewissen dat hun aanvraag het algemeen nut dient bijvoorbeeld door openstelling.

Voorwaarden

Een aanvraag moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

 • Wetenschappelijk onderzoek
  • Het project moet een wetenschappelijk onderzoek in en beheer van terreinen te omvatten en de terreinen dienen eventueel ter beschikking te worden gesteld door de verstrekker
  • De aanvraag en het projectdoel moeten aansluiten bij de doelstelling van de verstrekker (art. 2 en 3 uit de statuten):
   • Behoud en beheer van onroerende zaken in Nederland, in het bijzonder welke voor natuur en landschap belangrijk zijn en waarbij het behoud en beheer geschiedt ten behoeve van natuur
   • Het streven is mede gericht op het bevorderen van zodanige voorwaarden en omstandigheden dat verscheidenheid en samenhang van natuur en landschap worden gewaarborgd en natuurwaarden, cultuurwaarden en waarden in de sfeer van menselijke beleving optimaal op pel worden gehandhaafd, respectievelijk ontwikkeld
   • (Doen) verrichten van onderzoek en verzamelen van gegevens
   • Geven van voorlichting en uitgeven van publicaties
 • Kwaliteit en professionaliteit
  • De partij(en) die betrokken zijn bij het project beschikken over de benodigde kwaliteit en professionaliteit die nodig is voor het bereiken van de doelen die in de aanvraag zijn geformuleerd
 • Helder begin en einde
  • Het fonds ondersteunt alleen duurzame en innovatieve projecten die helder zijn geformuleerd. Het fonds ondersteunt bij voorkeur wetenschappelijke projecten die meerdere jaren duren, maar een helder einde is vereist.

Zie ook de bijlage.

Restricties

 • Financiering van exploitatietekort
 • Initiatieven met een louter commerciële doelstelling
 • Op zichzelf staande seminars, symposia en conferenties
 • Regulier onderwijs
 • Excursies
 • Initiatieven van overheden, overheidsinstellingen, TBO's en structureel door de Nationale Postcode Loterij of anderszins door subsidie ondersteunde organisaties

Subsidie

In totaal is er € 44.000 subsidie beschikbaar.
Per project bedraagt de subsidie over het algemeen ca. € 15.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Begroting
 • Plan van aanpak

Voorwaarden plan van aanpak
De aanvraag moet voorzien zijn van een helder en gedegen plan van aanpak, volgens de SMART formule:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden

Voorwaarden begroting
De begroting van het project moet realistisch en inzichtelijk zijn, met een reële kosten baten verhouding.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand