Subsidie wetenschappelijk onderzoek complicaties diabetes

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor wetenschappers die werken aan chronische microvasculaire diabetescomplicaties voor onderzoeksprojecten gericht op het boeken van vooruitgang in de vroegtijdige opsporing, behandeling of genezing van chronische microvasculaire diabetescomplicaties. De oproep staat open voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Op basis van de kwaliteit van de aanvragen wil het fonds drie projecten steunen met een maximum van € 275.000 elk voor een periode van maximaal 2 jaar. Aanvragers dienen verbonden te zijn aan een Nederlandse universiteit, academisch centrum, hogeschool of non-profit onderzoeksinstituut. 

Toepassing

Subsidie voor onderzoeksprojecten gericht op het boeken van vooruitgang in de vroegtijdige opsporing, behandeling of genezing van chronische microvasculaire diabetescomplicaties. De oproep staat open voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.

De resultaten van het project moeten op korte en/of lange termijn ten goede komen aan kennisgebruikers, bv. mensen met diabetes, zorgverleners, beleidsmakers en bedrijven.

De focus en doelstellingen van de oproep "Diabetescomplicaties overwinnen" vloeien voort uit de visie en strategie van het fonds en vormen een aanvulling op haar andere activiteiten. Hierdoor vallen een aantal nieuwsgierigheidsvragen en -onderwerpen buiten het bestek van deze specifieke oproep, bv. macrovasculaire complicaties, diabetische voetproblemen, psychosociale problemen bij diabetesbeheer en preventie van diabetescomplicaties. 

Het doel van de oproep is wetenschappelijk onderzoek te stimuleren met het oog op het realiseren van wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken op het gebied van diabetescomplicaties.

Doelgroep

Wetenschappers die werken aan chronische microvasculaire diabetescomplicaties

Werkgebied

Aanvragers dienen verbonden te zijn aan een Nederlandse universiteit, academisch centrum, hogeschool of non-profit onderzoeksinstituut

Voorwaarden

Er is een uitgebreide toelichting op de beoordeling opgenomen in bijgaande programmabeschrijving (zie bijlage).

Subsidie

De oproep tot het indienen van voorstellen voor het overwinnen van diabetescomplicaties biedt subsidies voor wetenschappelijk onderzoek. Op basis van de kwaliteit van de aanvragen wil het fonds drie projecten steunen met een maximum van € 275.000 elk voor een periode van maximaal 2 jaar.

Aanvragen

De aanvraagprcedure begint met het indienen van een intentieverklaring (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand