Subsidie wetenschappelijk onderzoek kanker, hersenziektes, hart- en vaatziektes en oogziektes

Subsidies, Fondsen
Subsidies voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker, hersenziektes, hart- en vaatziektes en oogziektes.

Toepassing

Het verlenen van subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar hartziekten, oogziekten, hersenziekten en kanker. Het fonds steunt zowel 1e lijns als transmuraal onderzoek.

Voorwaarden

  • De aanvrager van een subsidie dient zijn onderzoek plaats te laten vinden binnen een adequate onderzoeksstructuur
  • De aanvrager draagt de verantwoordelijkheid voor het project;
  • Subsidiegelden worden uitgekeerd aan een instelling die als rechtsvorm een Stichting heeft en kwalificeert als ANBI instelling
  • De subsidie bedraagt maximaal 70% van de totale projectbegroting. 
  • De subsidie is bedoeld als een tegemoetkoming in de salariskosten van de onderzoeker en wordt per projectjaar vastgesteld. 
  • Sanvragen die bedoeld zijn als (gedeeltelijke) financiering van grootschalig onderzoek komen niet in aanmerking
  • In de publicatie van onderzoek dat door een subsidie van de stichting mogelijk is gemaakt, dient te worden vermeld dat het onderzoek mogelijk is gemaakt met steun van de stichting Stoffels-Hornstra
  • Het fonds ontvangt alle publicaties van het gesubsidieerde onderzoek.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen). 
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens naar het fonds mailen (zie contactgegevens fonds).