Subsidie woningbouwprojecten senioren

Subsidies
Subsidie voorwoningbouwprojecten gericht op senioren met een centrale ontmoetingsruimte. Het doel van deze regeling is het versnellen van de realisatie van zelfstandige woningen voor senioren. De minimale subsidie per aanvraag is € 25.000 en de maximale subsidie per aanvraag is € 250.000. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Deze subsidie is bedoeld om het financieel tekort van het woningbouwproject kleiner te maken, zodat het project gerealiseerd kan worden. De te bouwen woningen moeten geschikt zijn voor senioren en voldoen aan de vereisten van het Kenniscentrum Bouw Advies Toegankelijkheid.

Het woningbouwproject moet een voor de bewoners van de gesubsidieerde woningen toegankelijke centrale ontmoetingsruimte bevatten.

Doelgroep

Alleen gemeenten in Zuid-Holland kunnen aanspraak maken op deze subsidie.

Werkgebied

Zuid-Holland.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • De bouw van de eerste te bouwen woningen kan starten binnen drie jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening.
 • De te bouwen woningen voldoen minimaal aan de vereisten die het Kenniscentrum Bouw Advies Toegankelijkheid heeft opgesteld voor woningen waarin de bewoner met een loophulpmiddel (rollator) gebruik kan maken van alle primaire leefruimten.
 • De te bouwen koopwoningen hebben een vrij op naam prijs van ten hoogste €255.000,00.
 • De te bouwen huurwoningen hebben een maximale huurprijs van een huurwoning voor middenhuur.
 • De te bouwen woningen maken deel uit van één woningbouwproject dat wordt gerealiseerd binnen bestaand stads- en dorpsgebied of op een 3 hectare locatie.
 • Het woningbouwproject bevat een voor de bewoners van de gesubsidieerde woningen toegankelijke centrale ontmoetingsruimte.
 • De te bouwen sociale huurwoningen blijven minimaal 20 jaar na realisatie in het huursegment van sociale huurwoningen.
 • De te bouwen huurwoningen voor middenhuur blijven minimaal 15 jaar na realisatie in het huursegment van huurwoningen voor middenhuur.
 • Het woningbouwproject heeft een financieel tekort.
 • Het dient om permanente bouw te gaan en niet om tijdelijke woningen.
 • Het woningbouwproject, waarvoor je een aanvraag indient, mag niet eerder aangevraagd, gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Provincie Zuid-Holland.

Restricties

De aanvrager mag niet eerder subsidie hebben ontvangen voor een in hetzelfde kalenderjaar ingediende aanvraag. Daarnaast kan subsidie worden geweigerd als de te bouwen woningen niet worden gerealiseerd voor onbepaalde tijd en als voor de te bouwen huurwoningen reeds subsidie is aangevraagd op grond van andere subsidieregelingen.

Subsidie

De minimale subsidie per aanvraag is €25.000 en de maximale subsidie per aanvraag is €250.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand