Subsidie zodat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning waardoor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen

Toepassing

Het fonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen meedoen. Voor die kinderen worden de kosten van de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen voldaan.

Doelgroep

Het wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. 

Voorwaarden

  • Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één gezin gedaan worden
  • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair
  • De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de sportclub of instelling waar het kind les heeft
  • Spelregels over de hoogte van de bijdrage of leeftijd van het kind kunnen per fonds of gemeente verschillen. Kijk voor de spelregels op de websitepagina van het fonds bij jou in de buurt
  • De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden

Subsidie

De subsidie kan per gemeente verschillen, kijk voor de spelregels op de websitepagina van het fonds bij jou in de buurt

Procedure aanvragen

Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.

Aanvragen subsidie

Online via website van het fonds, via een intermediair.