Subsidie zorg en welzijn, regio Heerlen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van instellingen en project op het gebied van zorg en welzijn.

Toepassing

Financiële ondersteuning aan instellingen op het terrein van Zorg en Welzijn.

Voorwaarden

  • De aanvagend  organisatie dient zich in te zetten voor het welbevinden, gezondheidszorg en/of welzijn in de gemeente Heerlen
  • De organisatie / project dient zich te richten op het algemeen belang

Werkgebied

In principe verleent het fonds financiële ondersteuning aan organisaties welke in de gemeente Heerlen actief zijn.
Is een organisatie Parkstad breed actief, dan wordt een bijdrage van maximaal 1/3 toegekend.

Aanvragen

Via e-mail of via het bijgaande aanvraagformulier.

Meesturen
In de subsidieaanvraag moet in ieder geval de onderstaande informatie staan weergegeven:

  • Subsidie aanvrager
  • Doelgroep
  • Inhoud activiteit
  • Aantal te verwachten deelnemers
  • Begroting