Subsidie zorg en welzijn, regio Heerlen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van welzijn in Heerlen en Parkstad. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds verstrekt subsidie aan projecten die het welzijn van mensen in Heerlen en Parkstad stimuleren

Voorwaarden

Bij het beoordelen van een subsidieaanvraag zal het fonds controleren of de aanvraag voldoet aan gestelde eisen:

  • Past de aanvraag binnen de doelstellingen van het Groene Kruis?
  • Zijn er meerdere participanten, draagt de organisatie ook bij in de kosten van de activiteit?
  • Is de subsidie bestemd voor een project in de Gemeente Heerlen?
  • Is de subsidie bestemd voor een project in een andere Parkstad Gemeente, zo ja dan kan maximaal 1/3 van het aangevraagde bedrag verkregen worden
  • Is de aanvraag vergezeld van een begroting?
  • Na beëindiging van je project verwacht het fonds een financiële verantwoording
  • Nadat u een aanvraag hebt ingediend moet je de begroting van je project separaat mailen naar het e-mailadres van het fonds

Werkgebied

In principe verleent het fonds financiële ondersteuning aan organisaties welke in de gemeente Heerlen actief zijn.
Is een organisatie Parkstad breed actief, dan wordt een bijdrage van maximaal 1/3 toegekend.

Aanvragen

Via de website van de verstrekker (zie link).

Meesturen

  • Begroting (apart mailen per e-mail, ná verzending van de aanvraag).