Subsidie zorg en welzijnswerk regio Groningen

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van met name zorg en welzijnswerk in de regio Noord Nederland, zoals voor buurtwerk, minderbedeelden, mensen met een handicap of nabuurschap. Er zijn uitgekeerde subsidies bekend  van 700 tot 10.00 euro.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van instellingen en projecten op het gebied van zorg en welzijnswerk. 
De financiële ondersteuning is redelijk gevarieerd. 

Voorbeelden financiële ondersteuning