Subsidie zorg en welzijnswerk regio Groningen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van met name zorg en welzijnswerk in de regio Noord Nederland, zoals voor buurtwerk, minderbedeelden, mensen met een handicap of nabuurschap. Er zijn uitgekeerde subsidies bekend  van 700 tot 10.00 euro.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van instellingen en projecten op het gebied van zorg en welzijnswerk. 
De financiële ondersteuning is redelijk gevarieerd. 

Voorbeelden financiële ondersteuning

  • Aanschaf ergonomische bureaustoelen organisatie op het gebied van nabuurschap
  • Organisaties en projecten voor mensen met een beperking
  • Kerstdiner buurtwerk
  • Training eskolet voor mensen met een dwarslaesie
  • Projecten minderbedeelden
  • Zeilen voor mensen met een handicap

Werkgebied

Noord Nederland.

Subsidie

Er zijn uitgekeerde subsidies bekend van 700 tot 10.00 euro.

Aanvragen

Schriftelijk.