Subsidie zorgverleners i.v.m. leveren zorg COVID-19

Subsidies, Fondsen
Initiatief van zorgverleners voor zorgverleners, gericht op het financieel ondersteunen van (nabestaanden van) zorgverleners die negatieve financiële gevolgen ervaren van het leveren van COVID-19 zorg. Zorgverleners die op de intensive care terecht komen, kunnen aanspraak maken op een eenmalige aanvullende bijdrage van 30.000 euro. Nabestaanden van zorgverleners die komen te overlijden, kunnen aanspraak maken op een eenmalige aanvullende bijdrage van 50.000 euro. De subsidie kan worden aangevraagd via een aanvraagformulier, dat je met alle bijlagen vervolgens naar het verstrekkende fonds kunt doormailen.

Toepassing

Doel van het fonds is zorgen dat (familie van) zorgverleners die nu belangrijk werk doen in de frontlinie van de coronazorg en daarbij hun eigen gezondheid riskeren, niet in financiële nood komen als zíj worden getroffen door het coronavirus.

Doelgroep

Het fonds is bedoeld voor alle (familie van) zorgverleners die actief zijn in de frontlinie van de coronazorg, zoals operatieassistenten, verpleegkundigen en ambulancebroeders in en om ziekenhuizen, maar ook thuiszorgmedewerkers, verzorgenden en verpleegkundigen in verzorgings- en verpleeghuizen.

Subsidie

Zorgverleners die op de intensive care terecht komen, kunnen aanspraak maken op een eenmalige aanvullende bijdrage van 30.000 euro. 
Nabestaanden van zorgverleners die komen te overlijden, kunnen aanspraak maken op een eenmalige aanvullende bijdrage van 50.000 euro.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het formulier invullen en vervolgens doormailen.