Subsidieregeling ter bevordering van culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor nieuwe en bestaande projecten en activiteiten voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000, maar kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project en nooit meer zijn dan 25% van de projectbegroting. Dit jaar kan de subsidie worden aangevraagd door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars.

Werkgebied

Nederland.

Doelgroep

Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichting of vereniging) of een onderneming (bijv. eenmanszaak, vof, bv) die ingeschreven staat bij de KVK met een 90.XX.X SBI kunnen subsidie aanvragen.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet in Nederland gevestigd en/of werkzaam zijn en het project moet in Nederland plaatsvinden.
 • Een toekenning bedraagt maximaal € 10.000.
 • De aanvrager heeft in het kalenderjaar (2021) en in het kalenderjaar (2022) geen toekenning ontvangen uit het NORMA fonds.
 • Het project waarvoor een aanvraag wordt gedaan heeft een begroting lager dan € 300.000,-.
 • De jaarbegroting van de organisatie die de aanvraag doet, is niet hoger dan € 500.000,-.
 • De bijdrage uit het NORMA fonds bedraagt maximaal 25% van de projectbegroting.
 • De aanvrager moet als richtlijn minimaal 25% van zijn begroting voor het onderhavige project halen uit publieksinkomsten (zoals garanties en uitkopen).
 • De gages voor uitvoerende kunstenaars dienen te voldoen aan de gagenorm.
 • De gevraagde bijdrage van het NORMA fonds kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project.
 • Voor aanvragen ten behoeve van de productie van een filmwerk gelden specifieke voorwaarden.
 • De premièredatum van het project vindt plaats ten minste acht weken na de uiterste indiendatum van de aanvraag.
 • De aanvraag moet voorzien zijn van handtekening van alle of ten minste 4 uitvoerende kunstenaars.
 • Het NORMA fonds dient in de publiciteit zichtbaar als subsidiënt te worden vermeld.

Restricties

 • Gages mogen niet gecompenseerd worden met een eigen bijdrage.
 • Voor buitenlandse uitvoeringen en daaraan gerelateerde kosten kan niet worden aangevraagd.

Subsidie

De gevraagde bijdrage van het NORMA fonds is maximaal €10.000, maar kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project en nooit meer zijn dan 25% van de projectbegroting.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).
Alle bijlagen dienen als PDF te worden geupload

Meesturen

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel of een bewijs van een recent dienstverband als professioneel uitvoerende kunstenaar
 • Projectomschrijving inclusief planning en speellocaties (maximaal 2500 woorden)
 • Opgave van de totale cast (o.a. uitvoerende kunstenaars)
 • Volledig uitgewerkte projectbegroting en dekkingsplan
 • Communicatieplan met inbegrip van beschrijving van de doelgroep
 • Opgave van het aantal verwachte bezoekers
 • Volledig ingevuld blad ‘Aanvragen NORMA fonds’

Let op
Het aanvraagformulier is alleen beschikbaar tijdens de aanvraagperiode(n).!

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand