Subsidies, beurzen en prijzen voor cultuur, een van de grootste particuliere stimuleringsfondsen

Subsidies,
Fondsen,
Beurzen,
Prijzen
Kwaliteit staat voorop. Originele en prikkelende muziekprojecten komen in aanmerking voor substantiële financiële steun vanaf de ontwikkeling van een idee tot aan de uitvoering op het podium. Per jaar is er zo'n €120.000 euro beschikbaar dat zal worden verdeeld over 1 tot 4 aanvragen. Aanvragen kunnen per mail worden ingediend. 

Toepassing

Het Kersjes Fonds wil creativiteit in de sector ondersteunen op basis van kwaliteit, originaliteit, financiële haalbaarheid en urgentie en hier een wezenlijke bijdrage aan leveren. Het streven is om uitdagende, levensvatbare maar kwetsbare ideeën bij de bron te koesteren en de kans te geven om zich te ontwikkelen.

Doelgroep

Het Kersjes Fonds stimuleert musici, makers en organisatoren in de muzieksector (met name kamermuziekconcerten en/of kleinschalige muziek(theater)producties) om schijnbaar onmogelijke dromen waar te maken. Hierbij geniet jong talent bijzondere aandacht, maar is geen voorwaarde.

Voorwaarden

 • De honorering van musici volgens de fair practice code
 • Een gezonde organisatie
 • Een realistisch publiekbereik 

Restricties

Het Kersjes Fonds is er niet voor:

 • Structurele (exploitatie-)subsidie(s)
 • Compositieopdrachten
 • Subsidies aan andere fondsen
 • Instellingen of projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling
 • Buitenlandse projecten
 • Projecten die reeds hebben plaatsgevonden of al in een ver gevorderd stadium zijn
 • Amateurgezelschappen
 • Instellingen die voldoende eigen middelen hebben
 • Grootschalige muziekproducties

Subsidie

De hoogte van de gevraagde financiële steun aan Het Kersjes Fonds is niet bepalend. Een project waarvoor bijvoorbeeld een bijdrage van € 50.000,– á € 100.000,– wenselijk en aanvaardbaar zou zijn, kan even verrassend zijn als een project waarvoor een bijdrage nodig is van slechts € 5.000,–. Het gaat primair om de inhoud en niet om het financiële belang.

Per jaar is er zo'n €120.000 euro beschikbaar.

Geselecteerde projecten die meerdere jaren beslaan kunnen ook aanspraak maken op meerjarige steun, met een maximum van drie jaar. 

Aanvragen

 • HKF kan het hele jaar worden benaderd over projecten die aan bovenstaande criteria voldoen. Beschrijf je project en je plannen in maximaal twee A-viertjes (‘pre-aanvraag’) en mail dit naar directie en administratie. De door het fonds geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd om hun project te komen pitchen. Hierna wordt een definitieve keuze gemaakt. 
 • De pre-aanvragen bestaan uit twee pagina’s en kunnen per e-mail worden ingediend als één pdf. Stuur je e-mail naar: annette@hetkersjesfonds.nl (cc administratie@hetkersjesfonds.nl)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand