Subsidies, beurzen en prijzen voor cultuur, een van de grootste particuliere stimuleirngsfondsen

Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen
Het Kersjes Fonds reikt jaarlijks de Kersjesprijs t.w.v. 50.000 euro uit aan uitzonderlijk talent in de Nederlandse kamermuziek. Het geld kan in drie jaar besteed worden aan alles wat bijdraagt aan de carrière van de jonge musici.  

Een van de grootste particuliere stimuleringsfondsen voor cultuur. Al 20 jaar lang geeft het fonds jaarlijks ca. € 350.000 uit aan haar doelstellingen, in de vorm van beurzen en prijzen voor jong talent en de ondersteuning van bijzondere projecten en originele initiatieven. 
 

Toepassing

Het fonds reikt daarnaast jaarlijks twee beurzen van elk € 15.000,- uit aan een jonge talentvolle Nederlandse (of in Nederland woonachtige) dirigent(e) en violist(e). De beurzen zijn bedoeld voor buitenlandse studie. 

Het Kersjes Fonds ondersteunt bovendien unieke projecten, die directie en kamermuziek steunen en bevorderen. Met name de ontwikkeling van het Nederlandse strijkkwartet kan op warme belangstelling en ondersteuning van Het Kersjes Fonds rekenen. 

Restricties

Het Kersjes Fonds is er niet voor:

 • structurele (exploitatie-)subsidie(s)
 • compositieopdrachten
 • subsidies aan andere fondsen
 • instellingen of projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling
 • buitenlandse projecten
 • projecten die reeds hebben plaatsgevonden of al in een ver gevorderd stadium zijn
 • amateurgezelschappen
 • instellingen die voldoende eigen middelen hebben

Aanvragen

De viool- en de directiebeurs worden niet op basis van een aanvraag toegekend. Indien men in aanmerking komt wordt men door het fonds benaderd.

Het Kersjes Fonds ondersteunt incidenteel losse klassieke muziekprojecten maar is uitdrukkelijk geen reguliere subsidieverstrekker.

Let er op dat dit fonds een lange aanvraagperiode kent, van minimaal een half jaar.

Aanvragen schriftelijk, voorzien van:

 • een beknopte en duidelijke projectbeschrijving met motivatie, speeldata, tijdsplanning, korte biografieën, eventuele educatie- en marketingplannen;
 • gedetailleerde begroting met dekkingsplan en een overzicht van andere aanvragen voor financiële bijdragen;
 • inleidende pagina, gericht aan directeur / bestuur, waarop de naam van de contactpersoon met vermelding van met telefoonnummer; het e-mailadres mag niet ontbreken;
 • gegevens over de stichting, zoals het uittreksel KvK.

Aanvragen die langer zijn dan 10 pagina's, inclusief dekkingsplan en openingsbrief, zullen NIET in behandeling worden genomen.
Eén bladzijde tekst op één A4; geen dubbelzijdige kopieën insturen graag. 
Geen nietjes gebruiken.

Relevante links