Subsidies en beuren beeldende kunst, beeldende vorming en musici

Subsidies, Fondsen, Beurzen

Subsidie voor het stimuleren van de vorming op het gebied van de beeldende kunst, zoals het het ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst in Amsterdam gericht op kinderen en jongeren. Indien geen project in aanmerking komt: het verlenen van beurzen aan jonge talentvolle musici en beeldend kunstenaars om zich elders verder te ontwikkelen.