Subsidies en beuren beeldende kunst, beeldende vorming en musici

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidie voor het stimuleren van de vorming op het gebied van de beeldende kunst, zoals het het ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst in Amsterdam gericht op kinderen en jongeren. Indien geen project in aanmerking komt: het verlenen van beurzen aan jonge talentvolle musici en beeldend kunstenaars om zich elders verder te ontwikkelen.

Toepassing

Het stimuleren van de vorming op het terrein van de beeldende kunst, bij voorkeur door het ondersteunen van projecten in Amsterdam gericht op kinderen en jongeren. Bij onvoldoende aanvragen kunnen beurzen worden verstrekt aan jonge talentvolle musici en beeldende kunstenaars voor een vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland.

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).