Subsidies en beurzen studenten

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidie voor tal van activiteiten van en voor studenten die niet door overheid of universiteit worden gesubsidieerd, maar onmisbaar zijn voor de brede vorming van studenten van de universiteit. Het fonds heeft een aantal subsidies voor verschillende doeleinden.

Subsidies 

Het fonds kent een aantal verschillende subsidiemogelijkheden. Onderstaand de belangrijkste mogelijkheden.

Individuele reissubsidies
Financiële bijdrage voor studieprojecten in het buitenland. De reis dient goedgekeurd te zijn door de betreffende opleiding, want het wetenschappelijk karakter is van essentieel belang. De hoogte van de bijdrage hangt samen met het soort project.

Subsidie voor studentenorganisaties
Het Universiteitsfonds ondersteunt studieprojecten voor studentenorganisaties in het buitenland met een financiële bijdrage.

Noodfonds
Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen die in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op het Noodfonds. Het Noodfonds verstrekt renteloze leningen aan studenten in financiële nood; dit kan voor levensonderhoud zijn of voor studiekosten. In speciale gevallen verstrekt het Noodfonds collegegeld-leningen.

Werkgebied

Subsidies en beurzen studenten

Aanvragen

Zie contactgegevens.