Subsidies en beurzen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de medische behandeling en bestrijding van diabetes mellitus

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidies en beurzen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de medische behandeling en bestrijding van diabetes mellitus en daarmee verband houdende complicaties, alsmede het onderzoek naar de sociale en maatschappelijke consequenties van diabetes mellitus voor de patiënt en zijn naaste omgeving.

Subsidiemogelijkheden

Het kan zijn dat bepaalde subsidies gedurende alleen een bepaalde periode zijn opengesteld.

Op dit moment heeft het Diabetes Fonds geen subsidiemogelijkheden. Zodra er weer een openstelling maken we dit bekend,

Aanvragen

Aanvraagformulieren voor de opengestelde regelingen zijn veelal te vinden op de website van het fonds (op dit moment zijn er geen openstellingen).