Subsidies en beurzen voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten

Subsidies, Fondsen
Subsidies en beurzen voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Toepassing

Wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Prioriteit

Onderzoeksprojecten die de komende jaren prioriteit krijgen:

  • Eerder herkennen van hart- en vaatziekten
  • Hart- en vaatziekten bij vrouwen
  • Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen
  • Acute behandeling van beroertes
  • Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden

Subsidies

CVON
Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON) financiert grootschalige landelijke onderzoeksprojecten, waarin onderzoekers, universiteiten en bedrijven samenwerken. Uitgangspunt van CVON is dat de beste onderzoekers elkaar opzoeken en zichzelf organiseren.

Persoonsgebonden Dekkerbeurzen
Het dr. E. Dekker-programma biedt persoonsgebonden beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière.

Studentenbeurzen
Stages bij een universiteit of in het buitenland. De aanvraag en selectie lopen via contactpersonen van de universiteiten.

Vergoeding proefschriften
Ben je bezig met cardiovasculair wetenschappelijk onderzoek? Ben je het promotieonderzoek aan het afronden? Vraag een tegemoetkoming aan voor de drukkosten van je proefschrift.

Dr. W. Stiggelboutprogramma (reisbeurs)
Het Dr. W. Stiggelboutprogramma omvat reisbeurzen voor onderzoekers die hun resultaten van Hartstichtingsprojecten willen presenteren op een internationaal congres.

Werkbezoek buitenland en NHS lecture
Subsidie voor werkbezoek van cardiovasculair onderzoekers naar het buitenland en om buitenlandse experts lezingen te laten verzorgen in Nederland.

Aanvragen

Zie bijlagen en links.