Subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UM te bevorderen

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UM te bevorderen, internationale samenwerking te stimuleren en de relatie van de UM met haar omgeving te intensiveren.

Toepassing

Het Universiteitsfonds Limburg verstrekt subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UM te bevorderen, internationale samenwerking te stimuleren en de relatie van de UM met de maatschappelijke en lokale omgeving te intensiveren.

Het fonds verstrekt  subsidies voor zowel wetenschappelijke projecten als studentactiviteiten.

Voorwaarden

Onderzoeksprojecten

  • Door het fonds verstrekte subsidies dienen bij te dragen aan de internationale profilering van de UM

  • Door het fonds verstrekte subsidies dienen direct bij te dragen aan onderzoek- of onderwijsactiviteiten van de Universiteit, faculteit, School of vakgroep. 

  • Indien het voorstel het voornemen bevat een samenwerkingsverband op de zetten met een andere instelling/universiteit dan ziet het fonds graag concrete plannen met onderbouwing voor de komende jaren tegemoet

  • Subsidiering door het Universiteitsfonds Limburg/SWOL van kosten die verbonden zijn aan congresdeelname kan slechts worden verkregen indien je “invited/keynote speaker” bent.

Studentenactiviteiten

  • De activiteit moet nieuw of bijzonder zijn
  • De activiteit moet discipline-, facultair-, studieverenigingoverstijgend zijn
  • De activiteit moet een blijvende versterking zijn van de academische gemeenschap van de UM en verbondenheid tussen UM studenten onderling of tussen studenten en de universiteit. De opstart van een dergelijke activiteit wordt gedurende maximaal twee jaar gesteund.
  • De activiteit moet ten goede komen aan een groep UM studenten van substantiële omvang.
  • De organiserende vereniging en/of de deelnemers aan de activiteit moeten een eigen financiële bijdrage leveren en/of over andere subsidie- of sponsorbronnen beschikken. Het Universiteitsfonds stelt het op prijs als je laat zien dat je moeite hebt gedaan ook elders gelden te verwerven.

Aanvragen

Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren, voor wetenschappelijke projecten en voor studentenactiviteiten.

Je kunt het desbetreffende formulier invullen, en het vervolgens mailen naar: info@ufl-swol.nl.